Kirjallinen kysymys
KK
466
2019 vp
Jussi
Wihonen
ps
Kirjallinen kysymys keksijöiden tukemisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Yritykset ja työpaikat syntyvät innovaatioiden kautta. Innovaatiot ovat yleensä idea tai keksintö, jota on lähdetty kehittelemään eteenpäin. Innovaatiot ja keksinnöt eivät synny tyhjästä, vaan niiden takana on joukko monenlaisia keksijöitä. Keksijät saattavat toimia jo yrityksissä tai he saattavat kehitellä ideoitaan autotallissa. Oli keksijän tausta mikä tahansa, vaatii keksinnön jalostaminen markkinoille kelpaavaksi tuotteeksi paljon työtä ja panostusta.  
Suomessa keksijöitä on tukenut Keksintösäätiö, jonka tehtävänä on ollut suomalaisten keksintöjen arvostuksen, osaamisen ja toimintaedellytysten edistäminen. Keksintösäätiön kehittämän valtakunnallisen Tuoteväylä-palvelun toiminta siirrettiin vuoden 2014 alusta Uudenmaan ELY-keskuksen vastuulle, josta se edelleen sulautettiin osaksi Tekesin prestart-toimintaa.  
Siirron jälkeen keksijöitä on ohjattu entistä enemmän yrityksen perustamiseen. Yksityishenkilöiden on vaikea saada tarvitsemaansa tukea innovaatioiden edistämiseen. Monet eivät välttämättä halua luoda keksinnön ympärille uutta liiketoimintaa, vaan myydä ideaansa eteenpäin. Riittämättömän tuen myötä moni keksintöidea hautautuu laatikon pohjalle. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus on tukenut keksijöitä ja uusien innovaatioiden kehitystä, 
miten hallitus aikoo tukea keksijöitä ja yrityksiä löytämään toisiaan entistä paremmin ja 
voiko korkeakoulujen, yritysten ja keksijöiden yhteistyötä kehittää entisestään uusien innovaatioiden kehittämiseksi? 
Helsingissä 27.1.2020 
Jussi
Wihonen
ps
Viimeksi julkaistu 27.1.2020 14.31