Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.00

Kirjallinen kysymys KK 467/2019 vp 
Jussi Wihonen ps 
 
Kirjallinen kysymys nuorten kesätyöpaikoista

Eduskunnan puhemiehelle

Vuodenvaihteessa monet yritykset ovat taas aktivoituneet rekrytoimaan kesätyöntekijöitä. Nuorille kesätyö tarjoaa oivan tilaisuuden saada työkokemusta, kasvattaa osaamistaan ja tienata omaa rahaa. Monelle opiskelijalle kesätyöt tarkoittavat opintoihin kuuluvan työharjoittelun suorittamista, ansioluettelon täydennystä ja tulevan opintovuoden rahoittamista. Yrityksille ja yhteisölle loma-ajan tuuraajat ovat tärkeässä asemassa, kun toimintaa ylläpidetään lomien aikana. Kesätyöt saattavat kehittyä jopa vakituisiksi työpaikoiksi. 

Monille kesä voi olla pettymys, kun työpaikkaa ei löydy. Ikäluokan sisällä voi olla suuriakin eroja kesätyöhistorioiden suhteen: toinen on voinut olla töissä joka kesä jo monen vuoden ajan, kun taas toinen on voinut joutua pettymään joka vuosi. Kesätöiden puute saattaa vaikeuttaa nuoren tulevaisuuden työllistymistä. 

Kesätyöt antavat valtavasti kokemusta tulevalle työuralle, ja nuoret pääsevät tutustumaan myös sellaisille aloille, jonne he eivät välttämättä muuten ole työllistymässä. Kesätyöt opettavat nuorille työnteon merkitystä, ja työstä saatava palkka motivoi pohtimaan omaa rahankäyttöä. Kesätyöt liittävät nuoret vahvasti muuhun yhteiskuntaan, ja kesätyökokemuksella on vaikutusta myös syrjäytymiseen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo tukea yrityksiä ja yhteisöjä kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa, 
miten hallitus aikoo tukea nuoria kesätyöpaikkojen saannissa ja  
miten hallitus aikoo varmistaa, että entistä useampi pääsee kesätöihin? 
Helsingissä 28.1.2020 
Jussi Wihonen ps