Viimeksi julkaistu 3.5.2021 19.04

Kirjallinen kysymys KK 467/2020 vp 
Jussi Wihonen ps 
 
Kirjallinen kysymys jatkokysymykseksi kirjalliseen kysymykseen KK 467/2019 vp nuorten kesätyöpaikoista

Eduskunnan puhemiehelle

Tammikuun 28. päivänä jättämässäni kirjallisessa kysymyksessä KK 467/2019 vp kysyin: Miten hallitus aikoo tukea yrityksiä ja yhteisöjä kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa, miten hallitus aikoo tukea nuoria kesätyöpaikkojen saannissa ja miten hallitus aikoo varmistaa, että entistä useampi pääsee kesätöihin? Vastauksessaan KKV 467/2019 vp työministeri Haatainen lähinnä ohjasi nuoria työnvälityspalveluihin ja neuvoi nuoria käyttämään henkilökohtaisia kontakteja kesätyöpaikkojen saannissa. 

Sanomattakin on selvää, että tilanne on muuttunut radikaalisti koronavirusepidemian myötä. Monet ovat joutuneet lomautetuiksi ja monet työpaikat ovat uhattuina. Monilta nuorilta on mennyt jo sovittu kesätyöpaikka alta, kun epidemia ja sen rajoitukset ovat iskeneet esimerkiksi ravintola- ja matkailualalla, jotka ovat iso kausityöntekijöiden työllistäjä. Korona on vaikeuttanut yritysten toimintaa, ja niillä ei ole yksinkertaisesti resursseja palkata kesäntyöntekijöitä. Sama tilanne on myös kunnilla. Ministeri Haataisen mainostamien oikeiden suhteiden käytöllä ei koronatilanteessa ole samaa hyötyä. 

Kesätyön menetys on iso isku erityisesti korkeakouluopiskelijoille, joista iso osa rahoittaa kesätyötuloillaan seuraavan vuoden elämisen. Nyt monelta jäävät tulot saamatta, ja he joutuvat nostamaan opintotukea ja/tai -lainaa myös kesäkuukausilta, mikä on pois tulevilta opintovuosilta. Monille nuoremmillekin kesätyön menetys on paha paikka, ja monelta jää arvokasta työkokemusta saamatta.  

Vuoden 2020 neljännestä lisätalousarvioesityksestä hallitus on linjannut: "Julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin ehdotetaan yhteensä 60 miljoonan euron lisäystä, josta 45 miljoonaa euroa käytettäväksi mm. alkuvaiheen valmennuksiin, työvoimakoulutuksiin alle 25-vuotiaille, kesätyöpaikkojen lisäämiseen sekä palveluiden hankintaan nuorille." 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo konkreettisesti lisätä nuorten kesätyöpaikkoja,  
aikooko hallitus tukea esimerkiksi kuntia palkkaamaan nuoria kesätöihin ja 
miten hallitus aikoo helpottaa kesätyönsä menettäneiden opiskelijoiden tilannetta? 
Helsingissä 4.6.2020 
Jussi Wihonen ps