Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.46

Kirjallinen kysymys KK 479/2017 vp 
Markus Mustajärvi vas 
 
Kirjallinen kysymys puolustusministeriön Turvallisuuskomitean salaisesta asiantuntijaryhmästä

Eduskunnan puhemiehelle

Puolustusministeriön yhteydessä toimii erityinen Turvallisuuskomitea. Sen jäseninä on keskeisiä virkamiehiä eri sektoreilta — niin siviileitä kuin sotilaitakin. Kyseessä on siis hyvin merkittävä toimielin.  

Turvallisuuskomitean yhteydessä toimii asiantuntijaryhmä, joka turvallisuuskomitean pääsihteerin sanoin "on yksi työkaluistamme ennakoivan varautumisen edistämisessä, joka perustuu asetuksessa määriteltyihin Turvallisuuskomitean tehtäviin. Asiantuntijaryhmässä on viranomaisten lisäksi mm. tutkijoita, elinkeinoelämän edustajia ja toimittajia." Turvallisuuskomitea on sopinut, että asiantuntijaryhmän jäsenten nimiä ei julkisteta. Turvallisuuskomitea siis ottaa nimiinsä salaisen asiantuntijaryhmän tuotokset.  

Turvallisuuskomitea ja sen asiantuntijaryhmä arvioivat Venäjän mahdollista informaatiovaikuttamista vuoden 2018 presidentinvaaleissa ja siihen varautumista. Asiantuntijaryhmä kirjasi työpaperissaan vieraan vallan vaikuttamistavoiksi mm. operoimisen sosiaalisessa mediassa, vaikuttaja-agenttien hyödyntämisen, yksien poliitikkojen tukemisen ja toisten mustamaalaamisen, tietomurrot, äänestystuloksen kyseenalaistamisen, Nato-keskustelun manipuloinnin sekä Suomen eristämisen EU:sta ja muista läntisistä instituutioista. Kaiken huipuksi esiin nostettiin jopa Venäjän masinoimat salamurhat ja terroriteot.  

Kyseisen asiantuntijatyöryhmän tuotos ja sen uutisointi olivat asiantuntijatyön sijaan trollitoimintaa ja hybridihörhöilyä. Se heikensi muodollisesti arvovaltaisen Turvallisuuskomitean uskottavuutta ja asetti työryhmän motiivit kyseenalaisiksi.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Millä perusteella puolustusministeriön Turvallisuuskomitean asiantuntijaryhmä on määrätty salaiseksi, 
aiotaanko työryhmän jäsenet julkistaa sekä  
mihin toimiin vastuuministeri ryhtyy, jotta Turvallisuuskomitea ei enempää heikennä kansalaisten turvallisuudentunnetta? 
Helsingissä 1.11.2017 
Markus Mustajärvi vas