Kirjallinen kysymys
KK
481
2016 vp
Martti
Mölsä
ps
Kirjallinen kysymys kansanedustajan asemasta perustuslaissa
Eduskunnan puhemiehelle
Suomen perustuslain 29 §:ssä säädetään kansanedustajan riippumattomuudesta seuraavaa: Kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset. Lisäksi perustuslaissa säädetään muun muassa, että jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Edelleen perustuslaissa säädetään, että jokaisella on oikeus lupaa hankkimatta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua niihin. Perustuslain mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi. Tarkempia säännöksiä kokoontumisvapauden ja yhdistymisvapauden käyttämisestä annetaan lailla. 
Pääministeri Juha Sipilä (kesk) vastasi YLE:n A-studio-ohjelmassa 20.9.2016 toimittajan pakottavaan ja johdattelevaan kysymykseen muun muassa seuraavasti: " En tunne eri kansanedustajien yhteyksiä, mutta minusta kansanedustajilla ei saisi olla yhteyksiä äärijärjestöihin."  
Voidaan kysyä, mikä on äärijärjestö ja voidaanko kansanedustajaa kieltää kuulumasta johonkin yhteisöön. Kansanedustaja on vastuussa tekemisistään ja tekemättä jättämisistään vain ja ainoastaan äänestäjilleen. Hyvin tointaan hoitavan kansanedustajan tulee olla selvillä, mitä maassamme tapahtuu, ja tämä edellyttää, että yhteydet eri sidosryhmiin toimivat. Toimiminen erilaisissa yhteisöissä kuuluu aktiiviseen kansalaistoimintaan. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä nykyisessä sisäpoliittisesti sekavassa tilanteessa määritelläkseen, mikä on kansanedustajan asema perustuslaissa? 
Helsingissä 23.9.2016 
Martti
Mölsä
ps
Viimeksi julkaistu 26.9.2016 9:51