Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.36

Kirjallinen kysymys KK 487/2017 vp 
Satu Taavitsainen sd 
 
Kirjallinen kysymys palkkatukien maksatusten viivästymisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Olen erittäin huolissani TE-toimistojen myöntämien palkkatukien maksuviiveistä. Vuonna 2015 perustettu KEHA-keskus on hoitanut palkkatukien maksatuksia työttömiä työllistäville yhdistyksille jopa useiden viikkojen, pahimmillaan kuukausien viiveellä. Yleishyödyllisellä periaatteella toimivien yhdistysten taloudelle maksatusten viivästyminen on aiheuttanut erittäin suuria vaikeuksia.  

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-keskus voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Maksatuksista huolehtiva KEHA-keskus on valtakunnallinen, verkostomaisesti toimiva ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. Maksatukset alkoivat viivästyä, kun tehtävä siirtyi ELY-keskukselta KEHA-keskukselle.  

Yhdistysten velvollisuus työnantajina on maksaa palkat ajallaan, ja rahat on jostain saatava. Yhdistykset ovat toimittaneet hakemukset ajallaan, ja maksun viivästys on ollut niille suuri järkytys. Palkkatukilaisten palkkasummat voivat olla kymmeniätuhansia euroja kuukaudessa, eikä yhdistyksillä ole sukanvarressa itsellään sellaisia summia. Ne ovat luottaneet valtion toimintaan, joka on pettänyt nyt pahemman kerran. On käynyt samoin kuin maanviljelijöiden tukien maksatuksessa. Ihmisten luottamus valtion virastoihin alkaa heikentyä. 

Yhdistykset ovat joutuneet kehittämään erilaisia konsteja selvitäkseen tilanteesta. Ne ovat joutuneet mm. ottamaan lainaa ja eräässäkin tapauksessa aivan yksityinen ihminen, yhdistyksen toimija, joutui ottamaan henkilökohtaista lainaa, jotta palkat saatiin maksettua ajallaan. Taloudellinen epävarmuus heijastuu heikentävästi kaikkeen yhdistysten ylläpitämään työllisyyttä edistävään toimintaan.  

Maksujen viivästykset ovat jopa kaataneet yhdistyksiä. Sipoon työttömien yhdistys joutui lopettamaan toimintansa vuoden 2015 lopulla, kun palkkatukimaksatukset viivästyivät. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko työministeri ottaa KEHA-keskuksen vahvempaan ohjaukseensa ja nopeuttaa palkkatukimaksatuksia? 
Helsingissä 8.11.2017 
Satu Taavitsainen sd