Viimeksi julkaistu 27.11.2021 13.57

Kirjallinen kysymys KK 488/2016 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys potilasturvallisuusteeman ylläpidosta ja potilasvahinkojen määristä Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle

Potilasvahingolla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunutta vahinkoa, jos hoitoa on antanut terveydenhuollon ammattihenkilö. Potilasvahinkolaki (585/1986) koskee Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen henkilövahingon korvaamista potilasvakuutuksesta. 

Valtion talousarvioesitys on aikaisempina vuosina sisältänyt myös Potilasvakuutuskeskuksen korvaamien potilasvahinkojen määrän sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla budjettikirjan osiossa Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin -tunnuslukuihin. Talousarvioesityksessä vuodelle 2017 vastaavia tietoja ei ole. Potilasvahingoista on puhuttava avoimesti, kuten Parannetaan potilasturvallisuutta yhdessä -strategiassa on linjattu. On myös hyvä, että selkeät luvut potilasvahinkotapahtumista ovat saatavilla. Potilasvahinkojen ennaltaehkäisy on tärkeää, sillä näin ehkäistään paitsi laajaa inhimillistä kärsimystä myös ylimääräisiä taloudellisia kustannuksia yhteiskunnalta.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus kokee potilasturvallisuusteeman ylläpidon yhteiskunnallisessa keskustelussa ja 
millaiset ovat suomalaiset potilasvahinkotilastot tällä hetkellä? 
Helsingissä 23.9.2016 
Arja Juvonen ps