Kirjallinen kysymys
KK
489
2017 vp
Eero
Suutari
kok
Kirjallinen kysymys Kajaanin lukion kuvataidelinjan erityistehtävälupahakemuksen epäämisen vaikutuksista
Eduskunnan puhemiehelle
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on päättänyt lukioiden erityisen koulutustehtävän luvista sekä niihin sisältyvistä valtakunnallisista kehittämistehtävistä lokakuun 2017 lopussa. Päätökset on tehty Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arvioinnin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) työryhmän esityksen pohjalta. Kajaanin kaupunki haki erityistehtävälupahakemuksella kuvataidelinjaa Kajaanin lukiolle, minkä opetusministeri Grahn-Laasonen eväsi.  
Karvilla on suositus alueellisesta jakautumisesta, jota ei ole Kajaanin lukion kuvataidelinjan erityistehtävälupahakemuksen kohdalla nyt noudatettu. Karvin lausunnon mukaan Pohjois-Suomessa tarvitaan erityistehtävää tarjoava lukio taide-, media- ja muotoilualoja varten. Nyt maantieteellisesti pohjoisin kuvataiteen erityistehtävän saanut lukio on Lapinlahdella. Tämä tarkoittaa, että maantieteellisesti lähes kaksikolmasosaa Suomesta jää ilman kuvataidelinjaa.  
Karvi toteaa myös lausunnossaan, että Kajaanin lukiolla olisi heikot edellytykset toteuttaa kuvataiteen erityistehtävää. Tämä ei pidä paikkaansa. Kajaanin lukiolla (alun perin Linnan lukio, yhdistymisen jälkeen Kajaanin lukio) on ollut musiikin ohella kuvataiteen erityistehtävälupa vuodesta 1985 lähtien. Lukio on toteuttanut jo yli 30 vuoden ajan menestyksellisesti kuvataiteen erityistehtävää. Kuvataidelinjalle on hakeutunut lähes joka vuosi selvästi enemmän opiskelijoita kuin sisäänottomäärä on mahdollistanut. Kuvataidelinjalle on hakeutunut runsaasti opiskelijoita niin Kajaanista kuin myös Kainuun ulkopuolelta Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista. Opetettavat kurssit ovat monipuolisia ja täyttävät erinomaisesti kuvataidelukiolle asetetut kriteerit opetussuunnitelman mukaisesti. 
Monet kuvataidelinjalta valmistuneet opiskelijat ovat myös jatkaneet opintojaan alan korkeakouluihin. Kuvataidelinja on erityisen pidetty opiskelijoiden keskuudessa, ja päätös linjan lakkauttamisesta on otettu vastaan tyrmistyneenä. Opiskelijoiden spontaanisti ja oma-aloitteisesti laatimaan adressiin kuvataidelinjan erityistehtävän jatkamiseksi tuli jo reilussa vuorokaudessa yli 800 allekirjoitusta. 
Kajaanin lukion edellytykset kuvataiteen erityistehtävän toteuttamiseen ovat vähintään nyt luvan saaneen Lapinlahden lukion tasolla. Musiikin ja kuvataiteen opetus Kajaanin lukiossa tukevat toinen toisiaan, ja kuvataiteen erityistehtävä tukisi musiikin erityistehtävän menestyksellistä toteuttamista myös tulevaisuudessa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen suositusta alueellisesta jakautumisesta ei ole noudatettu päätettäessä Kajaanin lukion kuvataidelinjan erityistehtäväluvasta ja 
miten taataan opiskelijoiden tasa-arvoinen asema opiskella kuvataiteita Pohjois-Suomessa? 
Helsingissä 9.11.2017 
Eero
Suutari
kok
Viimeksi julkaistu 9.11.2017 16.40