Kirjallinen kysymys
KK
493
2018 vp
Emma
Kari
vihr
Kirjallinen kysymys rasismin kitkemisestä Suomessa
Eduskunnan puhemiehelle
Euroopan unionin perusoikeusviraston FRA:n tuoreen tutkimuksen mukaan Suomi koetaan tutkituista EU-maista rasistisimmaksi.  
Suomessa haastatelluista 63 prosenttia kertoi kokeneensa rasistista häirintää, kuten loukkaavia eleitä, kommentteja tai uhkauksia. 
Suomessa tummaihoiset ovat myös kokeneet selvästi useammin rasistista väkivaltaa kuin muissa tutkituissa EU-maissa. Suomessa 14 prosenttia vastanneista kertoi joutuneensa fyysisen hyökkäyksen kohteeksi, kun keskiarvo eri maissa oli viisi prosenttia. 
Jo vuosi sitten Suomi osoittautui EU:n perusoikeusviraston FRA:n tutkimuksessa yhdeksi Euroopan syrjivimmistä maista. Tällöin uutisoitiin siitä, kuinka Suomessa koettu syrjintä oli lisääntynyt edellisen raportin jälkeen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan tilanne on parantunut muualla mutta pysynyt Suomessa lähes samana.  
Näin ei voi jatkua. Hallitukselta tarvitaan pikaisesti tehokkaita ja kohdennettuja toimintalinjoja ja lakeja, joilla varmistetaan rasismin kitkeminen.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä rasismin kitkemiseksi? 
Helsingissä 28.11.2018 
Emma
Kari
vihr
Viimeksi julkaistu 28.11.2018 15:09