Viimeksi julkaistu 4.10.2022 11.27

Kirjallinen kysymys KK 501/2022 vp 
Jussi Wihonen ps 
 
Kirjallinen kysymys ulkomaalaisten kiinteistöomistuksista ja niihin liittyvistä turvallisuusuhkista

Eduskunnan puhemiehelle

Venäläisten viisumien osalta on käyty laajaa pohdintaa ja on vedottu vahvasti venäläisten rajan-ylitysten rajoittamiseen. Tilanteeseen on saatu muutosta, mutta maahan saapuvien venäläisten motiivit herättävät edelleen keskustelua. Ihmetystä ovat esimerkiksi aiheuttaneet venäläisten kiinteistöomistukset Suomessa. Jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan on koettu venäläisomistukset mahdollisina turvallisuusuhkina varsinkin rajaseudulla ja lähellä puolustusvoimien alueita.  

Viime aikoina on tullut tietoon, että venäläisomisteisia kiinteistöjä ja maa-alueita on lohkottu ja jaettu esimerkiksi sukulaisten kesken. Näin ollen pitemmän viisumin piiriin on tullut aiempaa enemmän venäläisiä. Esimerkiksi Iltasanomat uutisoi venäläisten kiinteistökaupassa tehtävän uusi ennätys sodasta huolimatta.https://www.is.fi/kotimaa/art-2000009086007.html?cs=email 

Uuden valtioneuvoston linjauksen mukaan asunto- tai kiinteistöomistus ei ole sinällään syy tulla maahan, vaan käynnille täytyy olla välttämätön, asunnon hoitoon tai huoltoon liittyvä syy. Edellytyksenä on myös, että asunto tai kiinteistö on hankittu ennen nykyisten rajoitusten voimaantuloa. Nykytilanteessa turvallisuuden merkitys on kasvanut entisestään. Vaikka maahantulon lin-jauksia on kiristetty, on jäänyt edelleen poikkeuksia, joilla maahantulo sallitaan ja joita voidaan käyttää hyväksi. Rajanylityksiä tapahtuu edelleen noin 1 000 päivässä. Tilannetta täytyy edelleen pitää silmällä ja olla valmis vieläkin kovempiin rajoituksiin. 

Kiinteistökaupan osalta olisi tärkeä selvittää venäläisomisteisten kiinteistöjen ja tonttien todellinen määrä ja sijainnit. Ja tärkeintä olisi selvittää, ketkä oikein omistavat tontit ja kiinteistöt. Varmasti myös Nato on kiinnostunut venäläisomistuksista maassamme. Turvallisuusuhat tulee selvittää ja tarvittaessa puuttua asiaan. Suomeen ei saa kehittyä sillanpääasemia, joita voidaan käyttää hyödyksi vakoiluun, rajoitusten kiertämiseen tai muuhunkaan Venäjän nykyhallintoa hyödyntäviin tarkoituksiin. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus tarkastella tarkemmin venäläisten kiinteistökauppoja ja estää mahdolliset viisumien väärinkäytöt ja pakotteiden kiertämiset, 
onko venäläiskiinteistöihin liittyviä turvallisuusuhkia jo selvitetty ja aiotaanko myös pitempään omistuksessa olleita kiinteistöjä ottaa tutkinnan alle, 
miten aiotaan estää, ettei varsinkin rajaseudun alueilta pystytä lunastamaan kiinteistöjä pilkkahintaan ja siten kiertämään viisumirajoituksia ja  
aiotaanko ulkomaalaisten kiinteistöomistusten lakeja ja määritelmiä kiristää? 
Helsingissä 4.10.2022 
Jussi Wihonen ps