Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.00

Kirjallinen kysymys KK 505/2017 vp 
Satu Taavitsainen sd 
 
Kirjallinen kysymys potilasasiakirjojen virheistä

Eduskunnan puhemiehelle

Tiedotusvälineissä (https://m.iltalehti.fi/kotimaa/201711122200526760_u0.shtml) on nostettu esiin Mikkelin keskussairaalan potilaiden huoli potilasasiakirjojensa virheellisistä ja täysin vääristä kirjauksista. 

Virheelliset kirjaukset ja väärät väittämät ovat potilaiden mukaan hankaloittaneet heidän hoitoaan ja hoitovirheiden käsittelyä monin eri tavoin. Kaikkia virheellisiä kirjauksia ei ole myöskään korjattu. 

Virheet ovat alkaneet tulla ilmi sen jälkeen, kun potilastietojen kanta-arkistot avattiin sähköisessä muodossa kaikkien potilaiden saataville. On hyvä asia, että epäkohdat tulevat ilmi. On kuitenkin erittäin huono tilanne, jos Suomessa ei voi luottaa siihen, että asiat kirjataan oikein. Kenestäkään henkilöstä ei saa olla viranomaistiedostoissa virheellisiä tietoja. Lääkäreiden kirjaukset ovat usein sosiaaliturvan, etuuksien, palveluiden, lupien, ajokortin ym. kansalaisille tärkeiden asioiden perusteina. 

On tullut myös ilmi, että potilaskertomusten korjaaminen on erittäin hankalaa. Kirjaukset lukkiutuvat järjestelmään hyvin pian kirjaamisen jälkeen, ja korjauspyynnöt tulee osoittaa kuntayhtymän terveyspalvelujen johtajalle, joka päättää, onko potilaan pyyntö perusteltu. Mikäli perusteita löytyy, hän tilaa korjauksen sairaalan ulkopuoliselta IT-alan yritykseltä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko ministerillä tietoa potilasasiakirjoissa ilmenevien virheiden yleisyydestä Suomessa, 
mitä ministeri aikoo tehdä, jotta virheet potilasasiakirjojen kirjauksissa ennaltaehkäistään ja kirjaamiskäytäntöjä kehitetään niin, että myös potilaat ovat osallisina omassa asiassaan, 
mitä ministeri aikoo tehdä, jotta virheiden korjaus on potilaan ja hoitavan lääkärin kannalta helpompaa, 
onko yleinen käytäntö Suomessa, että korjaukset potilasasiakirjojen virheisiin tehdään ulkopuolisen IT-alan yrityksen toimesta, 
onko käytäntö sovelias ja  
mitä ministeri aikoo tehdä, jotta potilaiden oikeusturva ja kohtelu potilasasiakirjojen kirjaamisessa ja niiden korjauksissa on yhdenvertaista ja luotettavaa joka puolella Suomea? 
Helsingissä 14.11.2017 
Satu Taavitsainen sd