Kirjallinen kysymys
KK
509
2020 vp
Jussi
Wihonen
ps
Kirjallinen kysymys hallituksen linjauksista yksityisautoilun suhteen
Eduskunnan puhemiehelle
Koronavirusepidemia on pakottanut yhteiskunnan ottamaan käyttöön järeitä keinoja viruksen leviämisen estämiseksi. Tiukimpina toimina on rajoitettu kansalaisten liikkumista, ja vaikka tautitilanne on nyt helpottanut, on edelleen voimassa suosituksia välttää turhaa matkustamista.  
Koronakevään aikana kansalaisia kehotettiin välttämään suuria väkijoukkoja ja työskentelemään mahdollisuuksien mukaan etätöissä. Kaikille etätyöt eivät olleet mahdollisia eikä monella ollut muuta mahdollisuutta kuin käyttää julkisia kulkuvälineitä päästäkseen töihin, kauppaan tai muille tärkeille asioille. Erityisesti isommissa kaupungeissa julkiset kulkuneuvot, kuten bussit, metrot ja raitiovaunut, ovat elintärkeitä monelle työmatkalaisille.  
Ihmisiä on pyritty ohjaamaan yksityisautoilusta julkisten kulkuneuvojen käyttöön. Isommissa kaupungeissa bussit kulkevat monilla reiteillä tiuhoilla aikatauluilla, mutta maakuntien asukkaille ei ole tarjolla vastaavia palveluja. Oma auto on maakuntien asukkaille elinehto työmatkalle, kauppaan pääsyyn ja lasten kuljettamiseen harrastuksiin ja kouluun.  
Koronavirusepidemia mullisti nopeasti yhteiskunnan toimivuuden. Koronakevään aikana olemme oppineet, ettei julkisten kulkuneuvojen toimivuutta voida poikkeusoloissa taata eikä niiden käyttö ole täysin suotavaa viruksen jyllätessä. Oman auton merkitys on korostunut, ja kansalaiset ovat pystyneet jatkamaan toimintojaan vaarantamatta tartuttamasta itseään ja muita. Nykyisessäkin tilanteessa, jossa virustartuntojen määrä on pieni, liittyy julkisten kulkuneuvojen käyttöön riskejä.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko koronakriisi muuttanut hallituksen kantaa yksityisautoilun tukemisesta ja  
tunnustaako hallitus tosiasian, että yksityisautoilu on välttämätöntä monessa paikassa Suomessa ja 
miten hallitus tukee kansalaisia hankkimaan uudempia, vähäpäästöisempiä autoja? 
Helsingissä 17.6.2020 
Jussi
Wihonen
ps
Viimeksi julkaistu 18.6.2020 13.53