Kirjallinen kysymys
KK
511
2017 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Kirjallinen kysymys lääkkeiden saatavuusongelmista
Eduskunnan puhemiehelle
Globaaleilla lääkemarkkinoilla häiriötilanteet saattavat keskeyttää lääkkeen tuotannon ja jakelun pitkäksikin aikaa. Lääkkeiden saatavuusongelmat ovat lisääntyneet, ja tänä syksynä tilanne on ollut erityisen vakava. Apteekkari-lehden mukaan näin laajaa ja vakavaa häiriötä lääkkeiden saatavuudessa ei ole koettu Suomessa ainakaan 25 vuoteen. Ongelmat lääkkeiden toimituksissa jatkuvat osittain edelleen, ja tälläkin hetkellä Fimean saantihäiriölistalla on iso määrä lääkkeitä.  
Asiakkaan kannalta tilanne on kohtuuton. Aina rinnakkaislääkkeitä ei ole tarjolla tai niiden käyttäminen ei ole mahdollista. Pahimmassa tapauksessa ainoaksi vaihtoehdoksi jää odottaminen. Potilasturvallisuuden kannalta lääkkeen odottaminen tai sen vaihtaminen voi olla vaarallista. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt tänä syksynä ilmenneiden lääkkeiden vakavien saatavuusongelmien ratkaisemiseksi ja vastaavien tilanteiden ennalta ehkäisemiseksi? 
Helsingissä 15.11.2017 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Viimeksi julkaistu 16.11.2017 10:45