Kirjallinen kysymys
KK
516
2017 vp
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Kirjallinen kysymys turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksista Afganistaniin
Eduskunnan puhemiehelle
Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin lokakuussa julkistaman raportin mukaan Afganistan on kokonaisuudessaan tällä hetkellä epävakaa ja vaarallinen. Raportin tulosten pohjalta Amnesty tuomitsee ihmisten palautukset Afganistaniin kansainvälisen oikeuden vastaisiksi ja vaatii, että EU-maat keskeyttävät niistä turvaa hakeneiden ihmisten palautukset Afganistaniin. 
Suomesta Afganistaniin palautettiin YLE:n mukaan viime vuonna 114 henkilöä, joista 13 oli lapsia. Kuluvan vuoden aikana palautuksia on ollut yli 60. Palautuskiellon periaate, jonka mukaan hakijaa ei saa palauttaa alueelle, jossa tämän henki tai vapaus on uhattuna rodun, uskonnon, kansallisuuden tai mielipiteen takia, on kansainvälisen oikeuden tärkeä perusperiaate, johon Suomi on sitoutunut ja jonka toteutumista pakkopalautukset epävakaisiin maihin kyseenalaistavat. 
Amnestyn mukaan kahden vuoden aikana pahemmaksi muuttunut konflikti Afganistanissa on arvaamaton. Afganistanissa toimii järjestön mukaan tällä hetkellä yli 20 erilaista aseellista joukkoa, ja ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu joka puolella maata riippumatta siitä, mikä taho alueella on vallassa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten Suomi varmistaa, että turvapaikanhakijoiden ehdottoman palautuskiellon periaatetta (non refoulement) noudatetaan kaikkien afgaanien kohdalla,  
millä perusteilla Migri arvioi turvallisuustilanteen Afganistanissa kehittyneen ja  
kuinka maatieto sekä maalinjaukset ottavat huomioon nopeasti muuttuvan turvallisuustilanteen eri alueilla?  
Helsingissä 16.11.2017 
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Viimeksi julkaistu 17.11.2017 11.31