Viimeksi julkaistu 3.5.2021 18.11

Kirjallinen kysymys KK 52/2020 vp 
Johannes Yrttiaho vas 
 
Kirjallinen kysymys työttömien yhdistysten toimintaa uhkaavista leikkauksista Turussa ja Jyväskylässä

Eduskunnan puhemiehelle

Turussa toimii kaksi suurta työttömien yhdistystä, Turun Seudun TST ry (tuhat jäsentä) ja alueellinen Varissuon Työ ja Toiminta VT ry (300 jäsentä). Molemmat yhdistykset ovat 1990-luvulta asti tehneet tärkeää työtä työttömien työllistämiseksi ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseksi sekä työttömien etujen valvomiseksi. Yhdistykset ovat mukana ihmisten arjessa monella muullakin tavalla mm. ruokalatoimintansa, kerhotoiminnan ja alueellisten kokous-, harraste- ja liikuntatilojen ja palveluiden tarjoajina. Esimerkiksi Turun Varissuolla työttömien yhdistysten Majanummen toimitila muodostaa koko lähiöalueen asukkaiden ja yhdistysten kohtaamispaikan.  

Nyt Turun kaupunginhallitus on päättänyt työttömien yhdistysten toiminta- ja vuokra-avustusten ja työllisyysmäärärahojen leikkaamisesta. Leikkaukset vaarantavat yhdistysten toiminnan jatkumisen. Kaupunki on jättänyt kokonaan jakamatta lähes 600 000 euroa avustuksiin budjetoitua rahaa, joten rahaa toiminnan jatkon turvaamiseen olisi. (Turun kaupunginhallitus 3.2. ja 10.2.2020) Turun kaupunki on näillä leikkauksilla käytännössä siirtämässä työllistämistoiminnan näiltä pitkäaikaisilta, työnsä osaavilta, kolmannen sektorin toimijoilta omaan työllisyyspalvelukeskukseensa.  

Oma lukunsa on Turun Seudun TST ry:n käynnistämän ja menestyksellä hoitaman yli sata henkeä työllistävän tekstiilikierrätystoiminnan siirtäminen kaupungin osittain omistamalle Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:lle. 

Jyväskylän seudulla toimivan tuhatjäsenisen Jyvässeudun työllistämisyhdistys JTS ry:n tilanne on avustusrahojen leikkausten vuoksi vastaava kuin turkulaisten yhdistysten. Siellä yhdistyksen toiminnan ytimessä olevaa ruokalatoimintaa uhkaa lakkautus, jolla on suora vaikutus yhdistyksen kykyyn hoitaa työllistämistehtäviään. 

Maan hallitus on asettanut tavoitteen työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin. Osana tavoitteen saavuttamista käynnistetään työllistämisen kuntakokeilut, joissa työvoimapalveluita siirretään valtiolta etenkin suurille keskuskaupungeille. Kolmannen sektorin roolia työllistämistoiminnassa ei tällä siirrolla kuitenkaan liene tarkoitus kaventaa. Työttömien yhdistysten toiminnan alasajo vaikeuttaa hallituksen työllisyysastetavoitteiden saavuttamista. On myös selvää, että se johtaa pitkäaikaistyöttömien aseman merkittävään heikkenemiseen Turussa ja Jyväskylässä ja osaltaan kiihdyttää alueellista eriarvoistumiskehitystä kaupunkien sisällä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo turvata suurten alueellisten työttömien yhdistysten toiminnan jatkumisen Turussa ja Jyväskylässä ja  
mikä on kolmannen sektorin rooli hallituksen työllisyyskokeilussa? 
Helsingissä 14.2.2020 
Johannes Yrttiaho vas