Viimeksi julkaistu 12.10.2022 10.33

Kirjallinen kysymys KK 520/2022 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys Huoltovarmuuskeskuksen varustautumisesta ja varautumisesta Venäjän hyökkäyssodan mahdollisiin uhkakuviin sekä sosiaali- ja terveysministeriön tiedotuksen selkeyttämisestä Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle

Sosiaali- ja terveysministeriö kehotti tiistaiaamuna 11.10.2022 ihmisiä hankkimaan kotiinsa varastoon joditabletteja. Ministeriön ohjeistuksen mukaan joditabletteja suositellaan säteilyvaaratilanteessa enintään 40-vuotiaille ja raskaana oleville. Ministeriön kehoitus aiheutti sen, että tabletit myytiin loppuun apteekeista.  

Ministeriön kehotus aiheutti paniikkia saaden ihmiset ryntäämään apteekkeihin. Ministeriö tai apteekit eivät olleet varautuneet ostoryntäykseen. Apteekkariliiton mukaan ministeriö ei ollut kertonut etukäteen apteekeille tulevasta kehoituksesta.  

Tapahtuma on muistutus epäonnistuneesta viestinnästä. Kansalaisten tulee saada tietää, miten Suomessa toimitaan, jotta paniikkia ei synny. Kansalaisten tulee saada yhdenvertaisesti tietoa ja toimintaohjeita.  

Suomalaisten tulisi voida luottaa esimerkiksi siihen, että Suomen Huoltovarmuuskeskus huolehtii, että jokainen saa hänelle kuuluvat joditabletit. Huoltovarmuuskeskuksella on ollut aikaa helmikuusta Venäjän hyökkäyssodan alusta lähtien tehdä riskiarviot, keskittyä ottamaan haltuun äkkitilanteita ja tehdä tarvittavat hankinnat. 

Olisi luultavaa, että joditablettien valmistajille on annettu ohjeet tuotannon lisäämisestä. Nyt on syytä tietää, mikä on Huoltovarmuuskeskuksen tilanne ja toimintavalmius niin joditablettien kuin myös muiden Venäjän hyökkäyssotaan liittyvien suomalaisille uhkakuvia aiheuttavien asioiden suhteen. On myös tärkeää, että sosiaali- ja terveysministeriön toimintatapaa tiedottamiseen äkkitilanteissa selkeytetään.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mikä on Huoltovarmuuskeskuksen tilanne kansalaisten turvallisuuden ylläpidossa joditablettien saatavuuden suhteen, 
miten muutoin Huoltovarmuuskeskus on varustautunut ja varautunut Venäjän hyökkäyssodan mahdollisiin uhkakuviin Suomessa ja  
miten sosiaali- ja terveysministeriö aikoo selkeyttää toimintatapojaan, jotka liittyvät tiedottamiseen äkkitilanteissa? 
Helsingissä 12.10.2022 
Arja Juvonen ps