Viimeksi julkaistu 27.11.2021 13.58

Kirjallinen kysymys KK 521/2016 vp 
Krista Mikkonen vihr 
 
Kirjallinen kysymys koulutuksen ja työvoiman ulkopuolella olevista nuorista miehistä

Eduskunnan puhemiehelle

OECD:n viime kuussa julkistaman Education at a Glance (EAG) -raportin mukaan suomalaisista 20—24-vuotiaista miehistä lähes joka viides on koulutuksen ja työvoiman ulkopuolella. Raportti mittaa 35 jäsenmaan ja 11 muun maan koulutuksen tilaa. 

Raportin mukaan nuorten miesten joutilaisuus on Suomessa lisääntynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana, kun monissa muissa maissa, esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa, kehitys on ollut päinvastaista. Suomen sijoitus koulutuksen ja työvoiman ulkopuolella olevien nuorten miesten määrässä on vertailun kuudenneksi korkein. Se on myös OECD-maiden keskiarvoa (17 %) korkeampi (18,3 %). 

Suomi on EU:n kriisimaiden Kreikan, Irlannin, Italian, Portugalin ja Espanjan kanssa maita, joissa koulutuksen ja työvoiman ulkopuolella olevien nuorten osuus on vuonna 2015 yhä vähintään yli viisi prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuonna 2005. 

Nykyinen hallitus on sanonut olevansa sitoutunut edellisen hallituksen aloittamaan nuorisotakuuseen, jossa kaikille peruskoulun päättäville on määrä taata koulutus-, työ- tai kuntoutuspaikka. Kuitenkin vuoden 2017 talousarviossa etsivän nuorisotyön ja ammatillisen koulutuksen rahoitusta supistetaan. Palkkatukeen osoitetut määrärahat ovat loppuneet kesken vuoden, ja oppisopimus aiotaan osittain korvata koulutussopimuksella, jossa nuorille ei makseta palkkaa. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta koulutuksen ja työvoiman ulkopuolella olevien nuorten miesten määrä saadaan kääntymään laskuun ja 
miten hallitus aikoo rahoittaa nämä toimenpiteet? 
Helsingissä 11.10.2016 
Krista Mikkonen vihr