Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.23

Kirjallinen kysymys KK 523/2016 vp 
Krista Mikkonen vihr ym. 
 
Kirjallinen kysymys kuntoutusalan ammattilaisten koulutuksen alueellisesta kattavuudesta

Eduskunnan puhemiehelle

Ammattikorkeakoulujen tavoitesopimuksista neuvotellaan parhaillaan korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kesken. Samaan aikaan on meneillään vuonna 2014 aloitettu prosessi kuntoutusalan koulutuksen uudistamiseksi. Uudistuksen yhteydessä tutkintorakennetta halutaan selkiyttää ja koota koulutusta muutamiin vahvoihin osaamiskeskittymiin. 

Karelia-ammattikorkeakoulun hallitus on tehnyt päätöksen luopua musiikin ja tietotekniikan koulutuksista ja hakea toimintaterapeuttikoulutusta. Päätös liittyy Karelian tavoitteeseen vahvistaa valtakunnallista vastuutaan kuntoutusalan koulutuksessa ja toimia tulevaisuudessa yhtenä kuntoutusalan koulutuksen osaamiskeskittymänä. 

Karelia-ammattikorkeakoulussa toteutetaan tällä hetkellä kuntoutuksen alalla fysioterapian koulutusta, johon otetaan 60 uutta opiskelijaa vuonna 2016. Kareliassa on vuonna 2015 alkanut ensimmäisenä Suomessa sosiaali- ja terveysalan YAMK-koulutus, joka profiloituu ikäosaamiseen. Tämä koulutus on moniammatillinen ja vahvasti kuntoutuspainotteinen. Fysioterapeutteja on osallistunut vuodesta 2007 alkaen vuosittain käynnistyneeseen Sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehittämisen YAMK-koulutukseen. Karelia-ammattikorkeakoulu on siis jo nyt erittäin iso kuntoutusalan kouluttaja. Korkeakoulu esittää uutena toimintaterapeutti (AMK) -koulutusvastuuta ja koulutuksen käynnistämistä vaiheittain vuodesta 2017 alkaen. 

Karelia-ammattikorkeakoulun valitsemalla painotuksella on vahvat perusteet. Itäisen Suomen keskeisenä tulevaisuuden haasteena on väestörakenteen ikääntyminen. Ikääntyneen väestön vuoksi kuntoutuksen koulutuksen ja kuntoutuspalvelujen tarve on muuta maata suurempi. 

Sosiaali- ja terveysalan koulutus on voimakkaasti alimitoitettua Pohjois-Karjalassa. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n rakenteellisen kehittämisen työryhmän esityksen perusteella Kareliaan vuonna 2015 valittujen opiskelijoiden määrä on 29 % alhaisempi kuin ennakoitu työvoimatarve Pohjois-Karjalassa vuonna 2030. Alan koulutuksen alimitoitus on Pohjois-Karjalassa koko maan korkein. 

Erityinen pula Pohjois-Karjalassa ja koko Itä-Suomessa on juuri toimintaterapeuteista. Koko Itä-Suomen alue on nykyään ilman toimintaterapiakoulutusta (koulutuspaikat Helsinki, Turku, Jyväskylä ja Oulu). Tilannetta on pahentanut Saimaa-ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun luopuminen toimintaterapeuttikoulutuksesta. 

Sosiaali- ja terveysalan palvelurakenneuudistusta pilotoidaan parhaillaan Pohjois-Karjalassa Siun soten yhteydessä. Palvelurakenneuudistuksessa on kuntoutus nostettu vahvasti esille. Painopiste on kotiin vietävien kuntoutuspalveluiden suuressa kasvussa. Koulutus tarvitaan täyttämään tämä tarve. Siun soteen tarvitaan jo nyt lisää toimintaterapeutteja. 

Hakijoiden ja työvoiman virrat kulkevat pääsääntöisesti idästä länteen ja pohjoisesta etelään. Itä-Suomeen on vaikea rekrytoida alan osaajia muualta Suomesta. Tämän takia koulutuksen toteutuspaikoilla on työvoimatarpeen kannalta keskeinen merkitys. 

Karelia-ammattikorkeakoululla on erinomaiset edellytykset ottaa kuntoutusalan koulutuksen kehittämisavustukset itselleen. Kareliassa on kuntoutuksen alalla pätevä henkilöstö ja erinomaiset tilat kuntoutuksen opiskelulle. Ammattikorkeakoulu on myös pystynyt tekemään vaikeita päätöksiä koulutusalojen rakenteellisen kehittämisen ja profiloitumisen osalta. Kielteinen päätös voisi vaikeuttaa sosiaali- ja terveysalan koulutetun henkilökunnan löytämistä entisestään. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten taataan tarpeeseen nähden riittävä kuntoutusalan koulutus Itä-Suomessa, 
miten Karelia-ammattikorkeakoulun vahvuudet huomioidaan kuntoutusalan koulutuksen valtakunnallisessa keskittämisessä ja 
miten sosiaali- ja terveysalan koulutusta vahvistetaan Karelia-ammattikorkeakoulussa, jotta opetuksen määrä vastaa alueen työvoimatarvetta? 
Helsingissä 11.10.2016 
Krista Mikkonen vihr 
 
Merja Mäkisalo-Ropponen sd