Kirjallinen kysymys
KK
529
2016 vp
Laura
Huhtasaari
ps
Kirjallinen kysymys kouluympäristön turvaamisesta
Eduskunnan puhemiehelle
Huolimatta siitä, että asiasta puhutaan koko ajan, vastaansanominen ja jopa väkivalta muita lapsia ja opettajia kohtaan kouluissa vain lisääntyy. Onko aikuisen ihmisen auktoriteetti häviämässä kokonaan? Jos aikuinen ei pysty valvomaan järjestystä, kaikkien turvallisuus on vaarassa. Miten aikuinen voi puuttua koulukiusaaminen ilman auktoriteettia? 
Kanta-Hämeessä Janakkalassa noin kuukausi sitten 10-vuotias kuristi 9-vuotiaan tajuttomaksi niskalenkkiotteella. Oppilas putosi maahan, ja paikalle kutsuttiin ambulanssi ja poliisi. Kyseisen koulun rehtorin Pekka Pihkon mukaan teot raaistuvat ja pienet lapset käyttävät vakavaa väkivaltaa paljon useammin. 
Myös videokuvaamisesta on tullut oppilaille uusi kiusaamisen muoto ja kiristyskeino. Sitä käytetään toisia oppilaita ja opettajia kohtaan. Oppilaat pyrkivät provosoimaan opettajia, jotta tilanne saadaan kärjistetyksi ja tallennetuksi. Videolla pyritään tarkoituksenmukaisesti saamaan opettaja noloon asemaan. Teon onnistuminen ja sen tuoma julkisuus rohkaisee oppilaita jatkossakin kuvaamaan opettajien toimintaa kielteisessä valossa. Tällainen tapaus oli nyt hiljattain Kärpäsen koulussa Lahdessa, jossa oppilaat julkaisivat Youtubessa videoita.  
Turvallinen koulu on yhteiskunnan tukipilari. Koulun tehtävä on tukea lasten kasvua, kehitystä ja oppimista. Päävastuu kasvatuksesta on aina huoltajalla. Huoltajalta tulee edellyttää vastuuta lapsen käytöksestä. Yksikin oppilas luokassa voi terrorisoida koko opetusta ja muiden oppilaiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Jos opettaja ei saa oppilasta koulupäivän aikana kuriin, vanhempi tulisi velvoittaa hakemaan lapsi kotiin. Jokainen perhe on yksilö. Jokaisen perheen elämäntilanteet vaihtelevat. Yhteiskunnan tulee taata yksilöllistä tukea. Jos vanhemmalla ei ole keinoja, esimerkiksi perhetyöntekijä voisi tukea vanhempaa tässä kaikkein arvokkaimmassa tehtävässä, mitä kukaan voi elämässään saada, eli lapsen kasvatuksessa. 
Asiasta puhuminen ei ole selvästikään johtanut tuloksiin, joten nyt tarvitaan uusia, konkreettisia ja rohkeitakin keinoja. Suunta on saatava muuttumaan. Nuorten käyttämää haistattelevaa tai solvaavaa kieltä kaikki opettajat eivät edes miellä kiusaamiseksi, koska se on niin arkipäiväistä, varsinkin peruskoulussa. Tämä on väärä suunta. 
Koulukiusaaminen ja häiriökäyttäytyminen kouluympäristössä eivät ole uusia ilmiöitä. Ne näyttävät kuitenkin saaneen uusia muotoja.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Millä tavalla aikuisen auktoriteettia aiotaan vahvistaa kouluissa, 
millä tavalla taataan turvallinen kouluympäristö sekä aikuisille että lapsille ja  
mitä uusia keinoja hallitus esittää opettajien mahdollisuuksiin puuttua kouluympäristössä esiintyvään fyysiseen ja henkiseen väkivaltaan sen kaikissa muodoissa?  
Helsingissä 18.10.2016 
Laura
Huhtasaari
ps
Viimeksi julkaistu 19.10.2016 10:44