Viimeksi julkaistu 27.11.2021 15.28

Kirjallinen kysymys KK 53/2018 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Kirjallinen kysymys Suomen tukemasta palestiinalaisten opetussuunnitelmasta

Eduskunnan puhemiehelle

Suomi on viimeisten vuosikymmenten aikana tukenut palestiinalaishallintoa monelle eri tavalla. Yksi keskeinen avustuskohde on ollut palestiinalaisten koulutusjärjestelmä. Kohde on periaatteessa hyvä, mutta samalla Suomi on ummistanut silmänsä ongelmille. Palestiinalaisalueiden koulutusjärjestelmää on epäilty ja syytetty useaan otteeseen propagandan ja juutalaisvastaisuuden levittämisestä. Konfliktin ratkaisemisen sijaan pieniä koululaisia on lietsottu vihaan israelilaisia vastaan ja näin ollen syvennetty konfliktia. 

Kysyin lokakuussa 2017 kirjallisessa kysymyksessä KK 411/2017 vp Suomen kehitysyhteistyövarojen käyttämisestä palestiinalaishallinnon tukemiseen. Kysymyksessäni viittasin myös koulutukseen. Vastauksessa kirjalliseen kysymykseen KKV 411/2017 vp silloinen kehitysministeri Kai Mykkänen totesi seuraavaa: "Suomi tukee opetussektoria kokonaisvaltaisesti ja osallistuu opetusministeriön monivuotisen strategian toimeenpanoa tukevaan rahastoon Norjan, Irlannin, Saksan ja Belgian kanssa. Suomi ja muut rahoituskumppanit tarjoavat palestiinalaisille asiantuntijatukea opetusministeriön toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Suomi toimii vuosina 2017—2018 opetussektorin kehittämisstrategian toimeenpanoa seuraavan työryhmän rinnakkaispuheenjohtajana yhdessä palestiinalaishallinnon opetusministeriön kanssa."  

Lisäksi ministerin vastauksessa todetaan: "Suomen tuen avulla palestiinalaishallinnon opetusministeriö on kehittynyt toimivaksi ja peruspalveluja luotettavasti tarjoavaksi viranomaiseksi. Opetussektorin saavutuksiin kuuluu mm. korkea koulutus- ja lukutaitotaso. Suomi katsoo, että laadukas opetus tukee demokratian kehitystä, ihmisoikeuksien toteutumista sekä vakautta." 

Hallituksen näkemys palestiinalaishallinnon toiminnasta ja uudesta opetussuunnitelmasta ei vastaa todellisuutta. Israelissa toimivan IMPACT-se-tutkimuskeskuksen mukaan uudet palestiinalaiset koulukirjat eivät rakenna rauhaa ja rinnakkaiseloa israelilaisten kanssa. Järjestön tekemän raportin mukaan radikalisoituminen tulee laajalti esiin kautta koko opetussuunnitelman, jopa enemmän kuin ennen. Uudet oppikirjat kasvattavat nuoria palestiinalaisia uhraamaan itsensä marttyyriudelle ja edistämään vihaa. Oppikirjat ovat järjestön mukaan sitoutuneet jihadistiseen sotaan, ja niiden maailmankuva on radikaalin islamistinen ja osittain salafistinen.  

IMPACT-se on tutkinut, kuinka oppikirjat eri maissa täyttävät Unescon standardit. Järjestö on nyt tullut siihen tulokseen, että uudesta palestiinalaishallinnon opetussuunnitelmasta puuttuvat oleelliset arvot ja periaatteet, kuten rauha, suvaitsevaisuus ja keskinäinen kunnioitus. Sen sijaan se edistää marttyyriutta, itsensä uhraamista ja sotaa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä puuttuakseen palestiinalaishallinnon uuden opetussuunnitelman sisältöön ja 
miten hallitus aikoo arvioida Suomen roolia ja toimintaa opetussuunnitelman valmistelussa ja valvonnassa? 
Helsingissä 23.2.2018 
Peter Östman kd 
 
Mika Niikko ps 
 
Antero Laukkanen kd 
 
Harry Wallin sd 
 
Päivi Räsänen kd 
 
Sari Tanus kd 
 
Sari Essayah kd 
 
Wille Rydman kok 
 
Lasse Hautala kesk