Viimeksi julkaistu 3.5.2021 18.14

Kirjallinen kysymys KK 531/2020 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys työssäkäyvien eläkeläisten toimeentulon turvaamisesta koronakriisin aikana

Eduskunnan puhemiehelle

Eläkeläisillä on tärkeä rooli työelämässä, ja heitä tarvitaan erityisesti juuri työvoimapulasta kärsivillä aloilla, oli korona-aika tai ei. Myös työllä on tärkeä rooli yhä useamman eläkeläisen elämässä. Pientä eläkettä saavia ja lisäansioita tarvitsevia eläkeläisiä työskentelee paljon esimerkiksi kaupan- ja puutarha-alan töissä.  

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan kaksi vuotta sitten lähes joka kymmenes eläkeläinen oli mukana työelämässä. Eläkeläiset ovat hyvin tärkeä osa useaa henkilöstöä, ja apua tarvitaan erityisesti äkillisten sairauslomien ja muiden yllättävien poissaolojen paikkaamisessa. Ilman eläkeläisiä kokopäiväinen henkilökunta joutuu usein tekemään ylitöitä tai työyhteisöissä joudutaan turvautumaan muihin erityisjärjestelyihin. Kuluneen koronakevään aikana pula työvoimasta on koskenut erityisesti juuri maa- ja marjatiloja.  

Eläkeläisten työssäkäyntiä selittää tutkimusten mukaan se, että he ovat entistä paremmassa kunnossa. Työnteko pitää virkeänä ja ajan hengessä mukana. Työnteon jatkamiseen yli eläkeiän motivoi tunne oman työn arvostuksesta, mutta myös taloudellinen tilanne huolettaa aiempaa enemmän. Eläkeläisten kokemus oman talouden kestävyydestä on heikentynyt vuosi vuodelta, ja osa-aikainen työssäkäynti on monille ainoa mahdollisuus selviytyä arjesta joutumatta valitsemaan, onko varaa asumiseen, ruokaan vai lääkkeisiin. Koronakriisi vei työt monelta eläkeiän ylittäneeltä työntekijältä. Yli 70-vuotiaiden koronakaranteenit ovat aiheuttaneet taloudellista hätää monille työssäkäyville eläkeläisille. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Koronan aiheuttama tilanne vei kuitenkin tämän mahdollisuuden monilta.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten työssäkäyvien pientä eläkettä saavien eläkeläisten toimeentulo on turvattu koronakriisin aikana? 
Helsingissä 26.6.2020 
Arja Juvonen ps