Kirjallinen kysymys
KK
537
2016 vp
Emma
Kari
vihr
Kirjallinen kysymys kehitysyhteistyömäärärahojen palauttamisesta leikkauksia edeltävälle tasolle
Eduskunnan puhemiehelle
Suomi on sitoutunut tavoitteeseen käyttää vähintään 0,7 prosenttia bruttokansantulosta kehitysyhteistyöhön. Kehitysyhteistyön kautta Suomi kantaa globaalia vastuuta ja auttaa ihmisiä siellä, missä apua kipeimmin tarvitaan. Kehitysyhteistyön avulla torjutaan köyhyyttä, poistetaan globaalia eriarvoisuutta ja ehkäistään pakolaisuutta. 
Historiallisen suurien kehitysyhteistyömäärärahojen leikkausten jälkeen hallitus määräsi kehitysyhteistyötä tekevät järjestöt ulkopuolisen arvioinnin piiriin. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi. 
Ulkoasiainministeriön teettämän ulkopuolisen arvion mukaan evaluoitujen järjestöjen tekemä kehitysyhteistyö on vaikuttavaa, kustannustehokasta ja tarkoituksenmukaista. Arvion ensimmäinen suositus Suomen hallitukselle ja ulkoasiainministeriölle on, että järjestöjen rahoitus on palautettava leikkauksia edeltävälle tasolle. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Millä aikataululla hallitus aikoo palauttaa kehitysyhteistyömäärärahat leikkauksia edeltävälle tasolle? 
Helsingissä 20.10.2016 
Emma
Kari
vihr
Viimeksi julkaistu 24.10.2016 15:19