Kirjallinen kysymys
KK
539
2018 vp
Emma
Kari
vihr
Kirjallinen kysymys lapsiperheköyhyydestä
Eduskunnan puhemiehelle
Suomessa joka kahdeksas lapsi elää köyhyydessä. Lapsiköyhyys kasvaa kaikilla mittareilla. Köyhissä perheissä eläviä lapsia on nyt 150 000, mikä lähentelee vuoden 2007 huippulukuja. Lapsiperheiden köyhyysaste on ohittanut koko väestön köyhyysasteen. Myös tuloerot ovat kasvaneet.  
Pitkittyneet köyhyysjaksot nostavat lasten syrjäytymisriskiä myöhemmin aikuisuudessa. Köyhyys estää lapsia harrastamasta, osallistumasta kavereiden juhliin ja altistaa kiusaamiselle. Köyhyys voi katkaista lapsen opintopolun, kun siirryttäessä toiselle asteelle ei ole varaa koulukirjoihin tai työvälineisiin.  
Erityisen haitallista lapselle on vauvaiässä koettu köyhyys. Alle 2-vuotiaana köyhässä perheessä eläneet lapset jäävät muita useammin ilman toisen asteen tutkintoa ja kärsivät enemmän mielenterveysongelmista. Lasten eriarvoistuminen näkyy pahimmillaan jo pienten lasten terveydessä. Sosioekonomiset terveyserot ovat havaittavissa jo varhaislapsuudessa. Hyväosaisten lasten kuolleisuus on selvästi alhaisempi kuin heikommassa asemassa olevien lasten. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä torjuakseen lapsiperheköyhyyttä? 
Helsingissä 20.12.2018 
Emma
Kari
vihr
Viimeksi julkaistu 21.12.2018 11:20