Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.15

Kirjallinen kysymys KK 539/2020 vp 
Timo Heinonen kok 
 
Kirjallinen kysymys hevosten ja ratsastajien liikenneturvallisuudesta sekä tieliikennelain korjaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Suomessa on noin 74 000 hevosta 16 000 eri tallilla. Ratsastus ja raviurheilu ovat suosittuja harrastuksia, jotka vetävät puoleensa kymmeniätuhansia suomalaisia. Vaikka monella tilalla onkin omat kentät ja maneesit, on maastoratsastus tärkeä osa hevosharrastusta. Tämä myös tarkoittaa sitä, että hevonen on yleinen näky maanteillä. 

Tieliikennelaki uudistui kesäkuun alussa, ja vaikka laki ei hevosten osalta muuttunutkaan, on se herättänyt kummastusta hevospiireissä. Niin uudessa kuin vanhassakin tieliikennelaissa hevonen rinnastetaan moottoriajoneuvoon, jolloin ratsukon tai kärryä vetävän hevosen tulee pysyä ajoradalla, ellei kevyen liikenteen väylä ole sallittu moottoriajoneuvoille.  

Kesäkuussa tieliikennelaista poistui lisäksi pykälä, jonka mukaan ajoneuvon kuljettajan on lähestyessään hevosta noudatettava varovaisuutta ja riittävän alhaista nopeutta. Uuden tieliikennelain 29 pykälässä todetaan kuitenkin, että ajoneuvolla ajettaessa on annettava tienkäyttäjän kuljettamalle eläimelle turvallinen tila tiellä. Vaaratilanteet eivät kuitenkaan ole harvinaisia, jos oikeiden moottoriajoneuvojen kuljettajat jättävät noudattamatta 29 pykälää. 

Liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöstä totesi Ylellä 27.6.2020: "Lähtökohta on, että jalankulkijat kulkevat jalkakäytävällä, pyöräilijät pyörätiellä, ratsukot ratsastustiellä ja moottoriajoneuvot ajoradalla. Jos ratsastustietä ei ole, hevosen paikka on ajoradalla tai sen pientareella." 

Hevosille varattuja ratsastusteitä on Suomessa vähän. Kevyen liikenteen väylän käytön salliminen ratsukoille sekä kärryä vetäville hevosille parantaisi niin hevosurheilijoiden kuin autoilijoiden ja moottoripyöräilijöidenkin turvallisuutta, kun pillastumisen vaara pienenisi, sillä hyvinkin koulutetun hevosen, kuten muidenkin eläinten kanssa on aina mahdollisuus, että äkkinäiset äänet ja tilanteet pelästyttävät. 

Tieyhdistys on jo aiemmin tieliikennelain uudistamisen yhteydessä esittänyt: "Liikenneturvallisuuden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että ratsukot ja hevosten taluttajat voisivat mahdollisuuksien mukaan käyttää pyöräteitä. Erityisesti velvoite taluttaa hevosta (eläintä) ajoradalla on huolestuttava muutos, erityisesti, jos tiellä ei ole piennarta tai sen nopeusrajoitus on suuri." sekä "Hevosta taluttavaa henkilöä pitäisi ehdottomasti kohdella jalankulkijana ja myös ratsukon kohdalla tämä olisi perusteltua. Lakiesityksessä on jo olemassa liikennemerkki esimerkiksi ratsastustielle. Vastaavalla kuviolla voisi olla myös olemassa varoitusmerkki, jota voitaisiin käyttää tarvittaessa kohteissa, joissa ratsukoita liikkuu paljon tien pientareella." 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä toimiin hevosten ja ratsastajien liikenneturvallisuuden parantamiseksi sallimalla heille kevyen liikenteen väylän käyttö hevosen kanssa liikuttaessa?  
Helsingissä 30.6.2020 
Timo Heinonen kok