Viimeksi julkaistu 3.5.2021 19.16

Kirjallinen kysymys KK 543/2020 vp 
Jussi Saramo vas 
 
Kirjallinen kysymys pakotteiden asettamisesta Israelille sekä Palestiinan valtion tunnustamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Israelin ja Palestiinan konflikti on siirtymässä uuteen entistä laittomampaan vaiheeseen, jos Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ryhtyy toteuttamaan vaalilupauksiaan ja alkaa liittää osia miehitetystä Länsirannasta osaksi Israelin valtiota 1.7. alkaen. 

Alueliitokset voivat johtaa siihen, ettei palestiinalaisten ja kansainvälisen yhteisön tavoittelema kahden valtion ratkaisu olisi enää mahdollinen. Palestiinalaisten toivo omasta valtiosta, jossa olla rauhassa väkivallalta ja muilta ihmisoikeusrikkomuksilta, hiipuisi. 

Netanjahun aikeet ovat olleet kansainvälisen yhteisön tiedossa jo useita kuukausia. Kuitenkaan järeisiin toimiin Israelia vastaan ei ole ryhdytty. 

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kysyi ulkoministeri Pekka Haavistolta kirjallisessa kysymyksessään toukokuussa, mikä on Suomen hallituksen kanta Israelin suunnitelmaan liittää Länsiranta osaksi Israelia, millaisiin toimenpiteisiin Suomen hallitus aikoo ryhtyä oma-aloitteisesti ja osana Euroopan unionia tämän suunnitellun vakavan kansainvälisen oikeuden rikkomuksen haastamiseksi, ja mikäli Israel päättää toteuttaa Länsirannan alueiden laittoman liittämisen, tukeeko hallitus Israeliin kohdistuvien pakotteiden tai rajoittavien toimenpiteiden, kuten Israelin Länsirannan laittomista siirtokunnista peräisin olevien hyödykkeiden tuontikiellon, käyttöönottoa. 

Ministeri Haavisto vastasi 4.6.2020 edustaja Honkasalon kysymykseen, ettei Suomi voi hyväksyä Israelin suorittamaa Länsirannan tai sen osien annektointia, ja annektoinnit olisi estettävä ennalta käymällä asiasta vuoropuhelua asiaan liittyvien tahojen kanssa, joista tärkein on Israelin uusi hallitus. 

Israelin hallitus ei kuitenkaan välittänyt vuoropuhelusta, vaan on päättänyt toimia voimakeinoin vastoin YK:n peruskirjaa ja kansainvälisen yhteisön vaatimuksia. Vaikuttaakin siltä, että keinot, jotka saisivat Israelin paremmin harkitsemaan laittomia toimiaan, olisivat sellaisia, jotka aiheuttaisivat Israelille myös konkreettista haittaa vienon imagohaitan lisäksi. Suomen pitääkin välittömästi lopettaa asekauppa Israeliin ja vaatia EU:lta Israeliin kohdistuvia pakotteita. 

Suomi näyttäytyy myös ulkopoliittisesti penseänä konfliktin ratkaisijana, koska se ei ole tunnustanut Palestiinan valtiota. Palestiinan on tähän mennessä tunnustanut ainakin 138 valtiota, Pohjoismaista Ruotsi ja Islanti. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko Suomi nyt ottaa käyttöön vuoropuhelua vaikuttavampia keinoja, kuten asekaupan lopettamista, ja vaatia EU:ta asettamaan Israelille pakotteita, kuten taloussaartoa ja  
aikooko Suomi tunnustaa Palestiinan valtion ja millä aikataululla? 
Helsingissä 1.7.2020 
Jussi Saramo vas