Kirjallinen kysymys
KK
555
2016 vp
Jani
Mäkelä
ps
Kirjallinen kysymys ulkomaalaisten tekemien rikosten torjunnasta
Eduskunnan puhemiehelle
Äskettäin julkaistut poliisin tilastot vuoden 2016 tammi-syyskuun rikosmääristä erityisesti ulkomaalaistaustaisten osalta ovat pelottavaa luettavaa. Ulkomaan kansalaisten tekemät seksuaaliset ahdistelut kasvoivat viime vuodesta yli 500 prosenttia. Raiskausrikosten kohdalla kasvua oli samana aikana noin 60 prosenttia.  
Näitä lukuja on turha enää hyssytellä. Ne ovat äärimmäisen hälyttäviä, ja niiden taustalla olevaan ilmiöön on puututtava välittömästi. On myös selvä tilastollinen tosiasia, että tietyistä maista tulleet ovat räikeästi yliedustettuina kyseisissä rikostilastoissa.  
Yhdellekään teoista ei ole hyväksyttävää selitystä, eikä niitä ole tarpeen ymmärtää. Kulttuuriset tekijät tai olosuhteet eivät koskaan voi selittää tekoa, jolla tuhotaan uhrin elämä. Meidän on varmistettava, että poliisilla on mahdollisimman hyvät välineet sekä estää että selvittää tällaisia rikoksia.  
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus on ryhtynyt ja aikoo ryhtyä turvatakseen poliisin riittävät mahdollisuudet estää ja selvittää ulkomaalaisten tekemiä rikoksia ja  
millaisia toimia maahanmuuttopolitiikan tiukentamisen suhteen nämä rikostilastot aiheuttavat? 
Helsingissä 28.10.2016 
Jani
Mäkelä
ps
Viimeksi julkaistu 1.6.2017 14:24