Viimeksi julkaistu 23.2.2022 9.36

Kirjallinen kysymys KK 56/2022 vp 
Mia Laiho kok 
 
Kirjallinen kysymys alle 18-vuotiaiden kolmannesta covid19-rokotuksesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta

Eduskunnan puhemiehelle

Koronavirus on edelleen suuri maailmanlaajuinen rajoite matkustusturvallisuudelle, ja tilanne eri maissa ja alueilla voi muuttua ennalta-arvaamattomasti. Kaikki maat voivat asettaa koronaan liittyviä maahantulorajoituksia omilla rajoillaan. Monessa maassa vaaditaan kolmea rokotetta täyteen rokotussarjaan ja maahanpääsyyn tai koronapassiin maan sisällä palvelujen käytössä. Suomessa vain yli 18-vuotiaat voivat saada kolmannen koronarokotteen, jolloin nuoret joutuvat eriarvoiseen asemaan matkustaessaan ulkomaille, jossa kolmas rokoteannos vaaditaan. 

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee kaikille ulkomaille matkustaville täyden koronarokotussuojan hankkimista ennen matkalle lähtöä. Koronarokotteen kaksi annosta saavat Suomessa kaikki 5 vuotta täyttäneet lapset ja nuoret, jotka haluavat ottaa rokotteen. 16—17-vuotiailla on mahdollisuus käydä koronatestissä maksutta julkisessa terveydenhuollossa koronatodistuksen saamista varten, jos lapsi ei ole saanut koronarokotteita. Tämä ei kuitenkaan riitä, jos kohdemaassa oleskellaan pitkään tai vaade on kolmas koronarokoteannos, eikä negatiivinen koronatestitulos.  

12—17-vuotiaat perusterveet ja riskiryhmiin kuuluvat nuoret saavat vain kaksi ensimmäistä koronarokotetta, kun taas 18-vuotta täyttäneellä on oikeus ja mahdollisuus hakea täydentävä kolmas annos. Alle 17-vuotiaat voivat hakea kolmannen rokotteen, jos heidän immuunivasteensa on merkittävästi madaltunut eli siksi, että heidän rokotesuojansa heikkenee nopeammin kuin muilla. Ohjeistusta alle 18-vuotiaiden matkustamisen osalta ei ole ja valtaosa heistä jää ilman kolmatta rokotetta.  

Vuonna 2021 sama asia toistui nuorten vaihto-opiskelijoiden kohdalla, kun Suomi ei antanut heille ensimmäistä koronarokotetta tilanteessa, jossa kohdemaa sitä vaati. Opiskelijavaihtoja järjestävät tahot sekä vaihtoon aikoneet nuoret joutuivat silloin vaikeaan tilanteeseen. Syksyllä 2023 vaihtoon lähtevien nuorten sekä kesällä ulkomaille haluavien nuorten EU:n koronapassi vanhenee niillä, joiden toisesta rokotuksesta on yli 9 kk aikaa.  

Tilanteeseen on puututtava pikaisesti, ettei Suomesta vaihtoon lähtevien nuorten opiskelijavaihtoa tai ulkomaan matkoilla nuorten tilannetta huononneta rokotepuutteen takia. Nuoret ovat joutuneet jo muutenkin kantamaan koronaepidemian aikana raskaan taakan rajoituksineen. On kohtuutonta, jos heitä kohdellaan rokotusten saamisen kohdalla eriarvoisesti hankaloittaen heidän mahdollisuuksiaan elää samanlaista arkea kuin muutkin nuoret kohdemaassa ja lisätä heidän taloudellista rasitettansa jatkuvien testausten takia. Myös ulkomaan matkoja suunnittelevien perheiden kannalta alle 18-vuotiaiden kolmannen rokotteen puute on ongelmallinen.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus perustelee sen, etteivät yli 12-vuotiaat nuoret voi saada kolmatta covid19-rokotetta,  
miten hallitus turvaa, ettei 17-vuotiaista tule väliinputoajia koronapassin saamiselle ja 
miten varmistetaan, että alaikäiset saavat sujuvasti koronapassiin vaadittavan maksuttoman testauksen? 
Helsingissä 18.2.2022 
Mia Laiho kok