Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.15

Kirjallinen kysymys KK 569/2020 vp 
Joonas Könttä kesk 
 
Kirjallinen kysymys sopimuspalokuntien toiminnan turvaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Suomen pelastuslaitokset nojaavat henkilöstön vahvaan ammattitaitoon ja motivaatioon, ja niiden olennaisena kumppanina toimivat sopimuspalokunnat. Sopimuspalokuntien kautta turvataan koko maan kattava paloasemaverkosto. Sopimuspalokunnat toimivat usein vapaapalokuntayhdistysten kautta, mutta kyse ei ole vapaaehtoistyöstä, vaan sopimuksesta sopimuspalokunnan ja pelastuslaitoksen kesken.  

Sopimuspalokuntien toiminta perustuu varallaolojärjestelmään, joka on kuitenkin useissa oikeusistuimissa todettu työoikeudellisesti kestämättömäksi. Epäselvä tilanne on johtanut monissa paikoin epävarmuuteen sopimuspalokuntien jatkosta ja siitä, säilyykö koko maassa kattava paloasemaverkosto.  

Hallitusohjelman mukaan: "Sopimuspalokuntien toimintaedellytyksiä pelastuslaitosten kumppanina vahvistetaan tunnistaen myös niiden nykyiset ja tulevaisuuden haasteet sekä erityispiirteet. Uudistetaan pelastuslaki kokonaisvaltaisen selvityksen pohjalta. Hallitus huolehtii koko maan kattavasta paloasemaverkostosta." 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta sopimuspalokuntien asema turvataan ja taataan nykyisenkaltainen koko maan kattava paloasemaverkosto? 
Helsingissä 28.7.2020 
Joonas Könttä kesk