Kirjallinen kysymys
KK
57
2016 vp
Tiina
Elovaara
ps
ym.
Kirjallinen kysymys työllisyysmäärärahojen alueellisesta jaosta
Eduskunnan puhemiehelle
Valtion talousarvion mukaiset julkisen työvoima- ja yrityspalveluiden määrärahat kuluvalle vuodelle on jaettu ELY-keskuksille. Määrärahat on pääosin tarkoitettu työvoimakoulutukseen, palkkatuettuun työhön, starttirahaan, työllisyyspoliittisiin avustuksiin sekä kotoutumiskoulutukseen ja valmennusten hankintaan. Työllisyysmäärärahojen jaossa alueille käytetään jako- ja laskentakaavaa, joka ei ota huomioon alueilla tapahtuneita voimakkaita muutoksia. Tämän vuoksi Pirkanmaa on jo useina vuosina saanut työllisyysmäärärahoja huomattavasti alle sen, mitä maakunnan työttömien työnhakijoiden määrä ja rakennemuutoksista johtuva työttömyys edellyttäisivät. 
Joulukuussa 2015 Pirkanmaan työttömyysprosentti oli 16,4 (koko maa 14,4). Korkein työttömyys oli Tampereella, jossa työttömyysprosentti oli 18,9. Kehitys Pirkanmaalla niin rakennetyöttömyydessä kuin pitkäaikaistyöttömyydessäkin on jatkunut heikkenevänä jo useita vuosia. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta työllisyysmäärärahojen alueelliseen jakoon liittyvä jako- ja laskentakaava ottaa paremmin huomioon työttömien työnhakijoiden ja alueen rakennemuutosten takia työttömiksi jääneiden osuudet? 
Helsingissä 16.2.2016 
Tiina
Elovaara
ps
Ilmari
Nurminen
sd
Mikko
Alatalo
kesk
Arto
Satonen
kok
Arto
Pirttilahti
kesk
Sami
Savio
ps
Sari
Tanus
kd
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Sanna
Marin
sd
Pauli
Kiuru
kok
Pertti
Hakanen
kesk
Satu
Hassi
vihr
Pia
Viitanen
sd
Viimeksi julkaistu 19.2.2016 14:03