Kirjallinen kysymys
KK
57
2017 vp
Sanna
Lauslahti
kok
Kirjallinen kysymys vapaaehtoistoiminnassa karttuneen kokemuksen tunnustamisesta osana ammatillisia opintoja
Eduskunnan puhemiehelle
Euroopan unioni haluaa edistää epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tunnustamista. Se on pyytänyt jäsenmaitaan toteuttamaan vuoteen 2018 mennessä järjestelyt, joilla tällaisen oppimisen tulokset voidaan validoida. 
Vapaaehtoistyössä saatu osaaminen on hyväksi luettava osana ammatillisia tutkintoja. Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen tuovat tähän erinomaisen mahdollisuuden. Osana ammatillisen koulutuksen uudistustyötä on pidettävä huolta, että oppilaitokset hyväksyvät myös vapaaehtoistyössä saadut kokemukset osaksi opintoja soveltuvin osin jatkossa nykyistä useammin. 
Vapaaehtoistyön osaamisen tunnustamisesta hyötyvät kaikki. Se tuo yhden hyvän vaihtoehtoisen lisän arkityöoppimiseen. Näin opiskelija saa eväitä työllistymiseen. Ja samalla annamme kolmannen sektorin toimijoille juuri sen arvostuksen, joka heille kuuluu. 
Sitran ja Suomen Partiolaisten yhteistyöhankkeella suunnitellaan toimintamalleja, joilla voidaan todentaa vapaaehtoistoiminnassa hankittua osaamista työelämää ja opintoja varten. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Millä tavalla lisätään vapaaehtoistoiminnassa karttuneen kokemuksen tunnustamista osana ammatillisia opintoja? 
Helsingissä 28.2.2017 
Sanna
Lauslahti
kok
Viimeksi julkaistu 28.2.2017 15.02