Kirjallinen kysymys
KK
57
2018 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
ym.
Kirjallinen kysymys kroonista väsymysoireyhtymää sairastavien paremmasta hoidosta
Eduskunnan puhemiehelle
Krooninen väsymysoireyhtymä eli CFS (chronic fatigue syndrome) on yksi yleisimmistä mutta kuitenkin huonoimmin tunnetuista pitkäaikaissairauksista Suomessa. Se on vakava ja usein invalidisoiva neurologinen infektiosairaus, jota sairastaa Suomessa arvioiden mukaan kymmeniätuhansia ihmisiä.  
Sairauteen liittyvä uupumus voi olla niin voimakasta, että päivittäiset rutiinit ja työnteko muuttuvat ylitsepääsemättömiksi. CFS:ään liittyy myös lukuisia muita oireita, kuten lihaskipua, päänsärkyä, pahoinvointia, masennusta ja kognitiivisia ongelmia. 
Asianmukaisen diagnoosin saaminen on kuitenkin vaikeaa, ja sillä aikaa CFS-potilaat kärsivät sairaudesta ilman hoitoa tai heille annetaan vääränlaista hoitoa. Sairautta on vaikea diagnosoida, sillä sitä ei helposti havaita tavallisissa laboratorio- ja kuvaustutkimuksissa. Monet lääkärit eivät tunnista sairautta eivätkä osaa hoitaa sitä. Lääkäreillä tulisikin olla riittävä koulutus sairaudesta sen havaitsemiseksi ja hoitamiseksi oikealla tavalla.  
Sairautta luullaan myös valitettavan usein psyykkiseksi, vaikka krooninen väsymysoireyhtymä on lääketieteellisesti todistettu elimelliseksi eli fyysiseksi sairaudeksi.  
Monilla CFS-potilailla on ongelmia myös toimeentulon kanssa. Jos työkyky on mennyt, voi sosiaalietuuksien saaminen CFS-diagnoosin kanssa olla vaikeaa ja toisinaan jopa mahdotonta. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta kroonista väsymysoireyhtymää sairastavat henkilöt saavat parempaa kohtelua ja hoitoa? 
Helsingissä 27.2.2018 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Matti
Semi
vas
Hanna
Sarkkinen
vas
Viimeksi julkaistu 27.2.2018 16.02