Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 572/2020 vp

Viimeksi julkaistu 31.7.2020 10.03

Kirjallinen kysymys KK 572/2020 vp Kirjallinen kysymys valtion tekemien hankintojen kotimaisuusasteen lisäämisestä

JussiWihonenps

Eduskunnan puhemiehelle

Koronaepidemian aiheuttamien rajoitusten myötä maailma joutui uuteen tilanteeseen, kun rajoja suljettiin ja ihmisten ja tavaroiden kulkeminen vaikeutui. Tilanne on aiheuttanut taloudellisia vaikeuksia ympäri maailmaa ja monet yritykset ovat jääneet kotimarkkinoidensa varaan. Koronakriisi onkin nostattanut kotimaisen tuotannon arvoa ja esimerkiksi matkailun osalta monet suomalaiset ovat viettäneet lomiaan kotimaan matkailukohteissa. Varsinkin pienten yritysten joutuessa vaikeuksiin heräsivät monet kansalaiset auttamaan ja tukemaan yrittäjiä ja yhteisöjä. 

Koronakriisi ei ole ohi ja sen jälkipyykkiä selvitellään vielä pitkään. Kriisistä voidaan ottaa paljon oppia tulevaa varten. Erityisesti kotimaisten ruuantuottajien ja yrittäjien merkitys tulisi muistaa myös tulevaisuudessa.  

Valtio on suuri palveluiden ja tuotteiden tilaaja ja käyttäjä. Valtion eri laitosten tilaukset ovat varsin merkittävä työllistäjä monelle yritykselle. Uutisissa on viime aikoina arvosteltu varusmiehille tarjottavan ruuan kotimaisuusastettahttps://www.satakunnankansa.fi/a/dfd8f572-46cc-416a-9493-f520b4e77209, toisaalta puolustusministeri Kaikkonen on todennut, että kotimaisuusastetta tulisi nostaa jo huoltovarmuudenkin kannalta.https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006570387.html 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus ottanut tavoitteekseen tukea kotimaisia yrittäjiä ja tuottajia hyödyntämällä heidän palveluitaan valtion hankinnoissa,  
miten kotimaisuusastetta aiotaan lisätä valtion eri laitoksissa ja 
voisiko erityisesti pienimmissä hankinnoissa suosia entistä enemmän myös pienempiä, kotimaisia toimijoita? 
Helsingissä 31.7.2020 
JussiWihonenps