Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.15

Kirjallinen kysymys KK 575/2020 vp 
Arja Juvonen ps 
 
Kirjallinen kysymys kasvomaskisuosituksista koronavirusepidemian ennaltaehkäisyssä sekä maskien saatavuusongelmista ja riittävyydestä

Eduskunnan puhemiehelle

Tämä kysymys on jatkoa 1.4.2020 jättämääni kirjalliseen kysymykseen (KK 218/2020 vp) koskien suojamaskien käyttösuosituksia ja hyötyjä koronavirusepidemian ennaltaehkäisyssä sekä kansalaisten mahdollisuuksista saada suojamaskeja käyttöönsä. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kertoi sunnuntaina Ylelle, että myös Suomessa tullaan antamaan suositus kasvomaskien käyttöön koronavirusepidemian toista aaltoa silmällä pitäen. Myös pääjohtaja Markku Hautakangas on vahvistanut, että suositukset on tarkoitus antaa kuluvan viikon aikana. Kasvomaskin käyttöä tullaan suosittamaan erityisesti julkisessa liikenteessä, mutta mahdollisesti myös julkisilla paikoilla, joissa on vaikeutta säilyttää turvaetäisyyksiä. 

Suositukset kasvomaskien käytöstä ovat olleet koko kevään, milloin mistäkin syystä, pahasti ristiriidassa keskenään. Suojainten oikeaoppista käyttöä onkin korostettu siitä saadun hyödyn varmistamiseksi. Ihmisten on ollut hyvin vaikea hahmottaa, onko maskin käyttö turvallisuustekijä vai suoranainen riski. Kautta aikain vallinneet hyvän hygienian ohjeet ja jopa maalaisjärjellä käsitettävät luonnonlait oltiin valmiita sekoittamaan epämääräisillä alati vaihtuvilla lausunnoilla. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista oikaista syntyneitä väärinkäsityksiä ja ohjeistaa hämmentyneitä kansalaisia riittävän selkeästi uusista suosituksista. 

Suojaimista on myös ollut huutava pula läpi pandemian. Saatavuusongelmat ovat olleet laajalti tiedostettu ongelma, eivätkä ne ole koskeneet ainoastaan Suomea. Mikä on tilanne kasvomaskien saatavuuden osalta ja onko myös Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastojen tilanne saatu korjattua? Ihmisiä huolettaa maskisuosituksessa myös se, että näiden hankinnan pelätään jäävän kansalaisten omaksi huoleksi. Tällöin vaarana on, että yhtä ja samaa suojainta käytetään päivästä toiseen. Hengityssuojainten määrä ja saatavuus ovat avainasemassa siinä, että maskeja riittää järkevään hintaan myös kuluttajien saataville. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus esittää virallisen suosituksen tai määräyksen kasvomaskien käyttämisestä, 
onko suojavarusteiden saatavuusongelmissa tapahtunut merkittäviä muutoksia ja mikä on kasvomaskien tilanne Suomessa tällä hetkellä, 
onko tehty arvioita siitä, minkä verran suojaimia on riittävästi, jotta maskisuosituksia on mahdollista noudattaa hygieenisesti ja turvallisesti ja  
aikooko hallitus ottaa huomioon kasvomaskien saatavuuden myös vähävaraisille? 
Helsingissä 3.8.2020 
Arja Juvonen ps