Viimeksi julkaistu 3.5.2021 18.58

Kirjallinen kysymys KK 576/2020 vp 
Jussi Wihonen ps 
 
Kirjallinen kysymys polttoaineveron korotuksen vaikutuksista maamme kuljetusalalle

Eduskunnan puhemiehelle

Elokuun alussa voimaan astui polttoaineveron korotus. Korotus herätti keskustelua ja moni kansalainen on turhautunut kasvaviin kustannuksiin. Veronkorotuksen myötä polttoaineen kustannukset kasvavat ja erityisesti kuljetusalan yrityksille korotus tarkoittaa merkittävää muutosta liiketoiminnassa. Alan yrittäjät ovat arvioineet kustannusten kasvavan yksittäiselle ajoneuvoyhdistelmälle noin 10 000 euroa vuodessa.  

Tarkoitusperät veronkorotuksen ympäristösyistä ovat jalot, mutta kun korotus kohdistuu ruokaa ja tavaroita kuljettaviin yrityksiin, näkyy päätös lähinnä kuluttajien kukkaroissa. Noin 90 % maamme tavarakuljetuksista kulkee edelleen kumipyörin, joten kuljetusten kustannusten noustessa voidaan odottaa myös ruuan ja tavaroiden hintojen kasvua. Kuluttajien ostovoiman heikentyessä on vaikutus negatiivinen yrityksiin ja työllisyyteen.  

Koronan aikana kotimaisen kuljetusalan panos on ollut valtava ja alun peloista huolimatta kaupoissa ei ole tarvittu pelätä tavaroiden loppumista. Koronan takia monet kuljetusalan yritykset ovat joutuneet kärsimään matkustajapulasta, ja tilanne ei ole vieläkään täysin helpottunut. Polttoaineen hinnankorotukset eivät helpota alan tilannetta. Hinnankorotuksia on odotettavissa myös joukkoliikenteeseen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo tukea kuljetusalan toimintaa tulevaisuudessa ja onko koronaepidemian vaikutuksia alalle huomioitu ja 
onko kuljetusalalle suunnitteilla vero- tai muita helpotuksia kasvavien kustannusten ja koronakriisin seurauksena? 
Helsingissä 5.8.2020 
Jussi Wihonen ps