Kirjallinen kysymys
KK
579
2016 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Kirjallinen kysymys perintätoimistojen käytöstä kuntien asiakasmaksujen perinnässä
Eduskunnan puhemiehelle
Monissa kunnissa on kunnallinen ulosotto siirretty yksityisille perintätoimistoille. Nämä toimivat markkinaperiaatteella ja karhuavat pienituloisilta ja maksuvaikeuksissa olevilta asukkailta kohtuuttomia summia. 
Erityisesti kunnallisten palveluiden asiakasmaksujen karhuaminen on johtanut kohtuuttomuuksiin, kun niitä laitetaan mekaanisesti perintään. Näitä maksuja voivat olla esimerkiksi terveyskeskusmaksut, lasten päivähoitomaksut tai hammaslääkärimaksut.  
Palvelumaksut ovat alun perinkin korkeita pienituloisille ja nousevat jyrkästi viivästyessään, kun niihin lisätään erilaisia perintä-, muistutus-, ja käsittelykuluja. Yksityiset perintätoimistot vieläpä laskuttavat näistä kuluista yleensä lain sallimien enimmäismäärien mukaan, esimerkiksi maksumuistutuksesta viisi euroa ja terveyskeskusmaksun maksuvaatimuksesta 14 euroa. 
Perintäkulut eivät sisälly terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukattoon, mikä nostaa maksuvaikeuksissa olevien ihmisten maksutaakkaa entisestään.  
Kaikkein kohtuuttomimmilta tuntuvat tapaukset, joissa vaikkapa iäkkään ihmisen näppäilyvirheestä johtuvia muutamien kymmenien senttien rästejä on laitettu perintään, minkä seurauksena ne ovat käsittely- ja perintäkuluineen monikymmenkertaistuneet kymmeniin euroihin. Lopullisesta summasta alkuperäisen maksamattoman laskun osuus on olemattoman pieni. 
Maksamatta jääneet kunnalliset asiakasmaksut vanhenevat pääsääntöisesti viidessä vuodessa, mutta perintäkulut eivät vanhene. Näin alun perin pienestä summasta vanhenevaa kulua on tullut suuri summa, joka ei vanhene. Usein perintäkulut siirtyvät lopulta kunnan itsensä maksettaviksi harkinnanvaraisena toimeentulotukena. Lopputuloksena on maksuvaikeuksissa olevan ihmisen entistä vaikeampi ja nöyryyttävämpi tilanne sekä kuntien sosiaalimenojen kasvu. Ainoita voittajia ovat suuret ylikansalliset perintätoimistot, jotka ovat myös kierrättäneet voittojaan veroparatiiseihin. 
Taloudellisesti ja inhimillisesti olisi kunnalle paljon järkevämpää jättää pienet summat kokonaan perimättä. Maksuja voi myös kohtuullistaa. Tällaista ei edellytetä voittojaan maksimoivalta yksityiseltä perintäyritykseltä. 
Kunnilla on vastuu asukkaidensa hyvinvoinnista. Luottamus kunnallisiin palveluihin ei saisi heikentyä. Monet pienituloiset voivat jättää perintätoimistojen pelossa lääkärikäynnit väliin. Pahimmillaan muutenkin vaikeuksissa olevat ihmiset syrjäytetään täysin maksutaakan alle.  
Laskut pitää tietenkin maksaa, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Paras olisi, jos kunnat hoitaisivat asiakasmaksujen perinnän itse, ilman välikätenä toimivia perintätoimistoja. Ainakaan perintätoimistoa ei tulisi automaattisesti ja välittömästi käyttää asiakasmaksun jäädessä osin tai kokonaan maksamatta. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Aikooko hallitus ohjeistaa kuntia luopumaan yksityisten perintätoimistojen käytöstä? 
Helsingissä 15.11.2016 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Viimeksi julkaistu 16.11.2016 10:44