Kirjallinen kysymys
KK
58
2016 vp
Tiina
Elovaara
ps
ym.
Kirjallinen kysymys yliopistollisten lastensairaaloiden rakentamisen valtionavustuksista
Eduskunnan puhemiehelle
Valtio osallistuu parhaillaan rakenteilla olevan Hyksin lastensairaalan uudisrakennuksen rakentamiskustannuksiin 40 miljoonalla eurolla, mikä on 25 prosenttia investoinnin kustannuksista. Myös Tampereelle, Turkuun, Kuopioon ja Ouluun ollaan joko rakentamassa tai suunnittelemassa ajanmukaisia tiloja lapsille ja nuorille. Sairaanhoitopiirit, joihin nämä neljä yliopistosairaalaa kuuluvat, ovat jo vuonna 2015 hakeneet investoinneilleen valtion tukea. Esimerkiksi Pirkanmaalla lastensairaalan rakentamisen kustannusarvio on 70 miljoonaa euroa, ja sairaalan on tarkoitus valmistua vuonna 2018. Edellä mainitut neljä hakijaa tuottavat lasten erikoissairaanhoidon palveluita myös omien sairaanhoitopiiriensä ulkopuolelle myynnin vaihdellessa 18 ja 30 prosentin välillä. 
Hallintolain yhdenvertaisuus- ja tasapuolisuusperiaate koskee myös valtion ja kunnan viranomaisen toimintaa ja päätöksentekoa. Samassa tai samankaltaisessa tilanteessa olevia on kohdeltava tasapuolisesti. Niin Hyksin kuin neljän muunkin lastensairaalan tehtävät ja palvelut ovat pääosin hyvin samankaltaisia. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mitä hallitus aikoo tehdä, että tasapuolinen kohtelu toteutuu yliopistollisten lastensairaaloiden valtionavustuksissa? 
Helsingissä 16.2.2016 
Tiina
Elovaara
ps
Ilmari
Nurminen
sd
Satu
Hassi
vihr
Pauli
Kiuru
kok
Mikko
Alatalo
kesk
Arto
Satonen
kok
Martti
Mölsä
ps
Arto
Pirttilahti
kesk
Pertti
Hakanen
kesk
Sari
Tanus
kd
Sami
Savio
ps
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Sanna
Marin
sd
Pia
Viitanen
sd
Viimeksi julkaistu 19.2.2016 14:03