Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.25

Kirjallinen kysymys KK 583/2021 vp 
Ritva Elomaa ps ym. 
 
Kirjallinen kysymys eläinten kohtelusta hevosurheilussa

Eduskunnan puhemiehelle

Hevosurheilussa tulisi lähtökohtaisesti huolehtia hevosten hyvinvoinnista. Valitettavasti aina ei edetä hevosten ehdoilla. Tokion olympialaisissa hevosten huonosta kohtelusta nousi suuri kansainvälinen kohu, mutta ongelmia löytyy myös Suomesta. Esimerkiksi ravihevosten kohteluun liittyvät ongelmat nousivat pinnalle taannoin Ylen MOT-ohjelmassa. Ravihevoset kärsivät muun muassa rasitusvammoista, puutteellisesta palautumisesta ja levosta, aroista kavionpohjista, liian voimakkaasta piiskan käytöstä ja suun alueen vaurioista. Esimerkiksi suusta löytyvät haavaumat ovat ravihevosilla valitettavan yleisiä. Ruokaviraston selvityksen perusteella suurimmalta osalta hevosista löytyy kuolainten aiheuttamia vaurioita.  

Raviurheilussa liikkuvat mittavat rahasummat, ja raviveikkauksessa vuosittainen pelivaihto on usean sadan miljoonan euron luokkaa. Raviurheiluliitto Hippos saa Veikkaukselta vuodessa noin 40 miljoonaa euroa tukea, johon pitkälti ravitoiminnan pyörittäminen Suomessa nojaa. Kamppailu voitoista ja palkintorahoista on kovaa, ja kilpailussa osalla toimijoista unohtuu hevosten hyvinvointi. Ravihevosten hyvinvoinnin valvominen on tällä hetkellä kilpailunjärjestäjän vastuulla. Lähtökohtaisesti tämä ei ole tehokkaan ja puolueettoman valvonnan kannalta hyvä asetelma, koska mahdollisesti paljastuvat ongelmat aiheuttavat mainehaittaa kilpailutoiminnalle. Valvonnan toteuttajan tulisi olla ulkopuolinen toimija puolueettomuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi Ruotsissa ravikilpailuissa hevosia tarkastavien eläinlääkärien palkan maksaa valtio.  

Eläinsuojelulaissa eläintenpitoon liittyen lähtökohtana on, että eläimiä tulee kohdella hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Myös tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty ja eläintenpidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet. Näiden periaatteiden toteutuminen myös hevosurheilun parissa on varmistettava.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo edistää eläinten hyvinvointia hevosurheilussa ja  
näkeekö hallitus ongelmaa siinä, että ravikilpailuissa valvontaa suorittava eläinlääkäri on kilpailuja järjestävän tahon palkkaama, ja pitäisikö tähän tulla muutos? 
Helsingissä 22.10.2021 
Ritva Elomaa ps 
 
Mikko Lundén ps 
 
Mari Rantanen ps 
 
Sanna Antikainen ps 
 
Leena Meri ps 
 
Mika Niikko ps