Kirjallinen kysymys
KK
584
2016 vp
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
ym.
Kirjallinen kysymys pääradan junaliikenteen toimivuudesta
Eduskunnan puhemiehelle
Helsingin, Hämeenlinnan ja Tampereen kautta kulkeva akseli on Suomen kansantalouden veturi, jota on kehitetty työssäkäyntialueena, ja siihen on satsattu koko Suomen kasvukäytävänä. Kyse on yli 300 000 ihmisen yhtenäisestä työmarkkina-alueesta. 
Yhteiskunnalla on keskeinen rooli perusinfrastruktuurin tarjoajana. Työpaikkojen, asumisen, palveluiden ja liikenteen on tuettava toisiaan. Liikenneyhteydet ovat keskeisiä yritysten ja asukkaiden sijoittumiselle ja liike-elämän toimintaedellytyksille. 
VR:n satsaaminen nopeaan liikenteeseen on harventanut junien pysähtymisväliä Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Tämä on heikentänyt oleellisesti koko seudun palvelutasoa, ja erityisesti Hämeenlinnan saavutettavuus on uhattuna. Palvelutason heikentyminen sotii kasvukäytäväajatusta vastaan. 
Tuhansille Hämeenlinnan ja Riihimäen seudun ihmisille hyvät liikenneyhteydet ja erityisesti sujuva työmatkaliikenne pääkaupunkiseudun ja Tampereen suuntiin on ollut keskeinen syy asuinpaikan valintaan. Liikenneyhteyksien heikentyessä yhä useampi joutuu joko muuttamaan parempien yhteyksien varrelle tai vaihtamaan työpaikkaa. Tämä ei ole suotavaa kehitystä alueellisesti, ei ihmisten ja perheiden kannalta eikä koko kansantalouden kannalta. 
Junavuorojen harventaminen keskeisellä rataosuudella on yhteiskunnan kannalta kielteistä. Hämeenlinna on ollut Helsingin ja Tampereen jälkeen vilkkain pääradan asemista. Vähintään tunnin välein molempiin suuntiin toimivien junavuorojen palauttamisen puolesta ovat vedonneet niin alueen asukkaat kuin liike-elämäkin. Tämä tarve ja huoli on otettava vakavasti. 
Valtion etu VR:n omistajana on tukea pysyvyyttä ja katsoa yhteiskuntarakenteen pitkän aikavälin kehitystä. Kasvukäytäväajatusta tukee palveluiden jatkuvuus ja parantaminen, ei palveluiden heikentäminen. Valtion on syytä tuoda nämä näkemykset esille, jos yhtiön kapea etu on ristiriidassa yhteiskunnan laajemman edun kanssa. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus hylännyt ajatuksen Helsingin—Hämeenlinnan—Tampereen kasvukäytävästä hyväksymällä junavuorojen vähentymisen kielteiset vaikutukset, vai aikooko hallitus käyttää ohjausvaltaansa tukeakseen edelleen kasvukäytäväajatusta ja taatakseen Hämeenlinnan ja Riihimäen saavutettavuuden myös tulevaisuudessa? 
Helsingissä 17.11.2016 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Päivi
Räsänen
kd
Tarja
Filatov
sd
Timo
Heinonen
kok
Viimeksi julkaistu 17.11.2016 14:21