Kirjallinen kysymys
KK
584
2017 vp
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Kirjallinen kysymys valmisteilla olevasta aseviennistä Qatariin
Eduskunnan puhemiehelle
Asekonserni Patria on kertonut, että se pyrkii myymään kranaatinheittimiä ja AMV-panssariajoneuvoja Qatariin. Patria on monen vuoden ajan vienyt tuotteitaan testattavaksi Qatariin, ja yh-tiölle on myönnetty useita vientilupia tähän tarkoitukseen. Toteutuessaan valtionyhtiö Patrian tavoittelema kauppa olisi julkisuudessa olleiden tietojen mukaan satojenmiljoonien eurojen arvoinen. Näin ollen kyseinen kauppa voisi olla tähän mennessä Suomen euromääräisesti suurin asevienti 2000-luvulla. 
Freedom House -järjestön mukaan poliittisten vapauksien ja kansalaisten perusoikeuksien tila Qatarissa on heikko. Käytännössä kaikki lainsäädäntö- ja täytäntöönpanovalta on keskittynyt Qatarin emiirille ja poliittiset puolueet on maassa kielletty. Viime aikoina esillä on ollut vierastyöläisten asema Qatarissa: työntekijät eivät esimerkiksi saa poistua maasta ilman työnantajalta saatua lupaa. 
Qatar on aiemmin rikkonut YK:n asevientikieltoja ja jälleenvienyt aseita ilman valmistusmaan viranomaisten hyväksyntää. Esimerkiksi Wall Street Journal on kertonut Qatarin vieneen vuonna 2011 sisällissodan keskellä olleeseen Libyaan ainakin 18 rahtikoneellista sotatuotteita, kuten rynnäkkökiväärejä, muita pienaseita ja sotilasajoneuvoja. Qatar on vienyt Libyan kapinallisille myös panssarintorjuntaohjuksia. Libyasta on löytynyt myös Suomessa valmistettuja rynnäkkökivääreitä. Arvioiden mukaan suomalais-aseet on kuljetettu Libyaan juuri Qatarista, jonne Suomi vei rynnäkkökiväärejä 1970-luvulla. 
Qatar osallistui vuosina 2015—2017 Jemenin sisällissotaan osana Saudi-Arabian johtamaa liittoumaa, joka on toistuvasti tehnyt iskuja siviilikohteisiin. YK on katsonut näiden iskujen olleen humanitaarisen oikeuden vastaisia. On myös esitetty vahvoja epäilyksiä, että Qatar on tukenut ekstremistisiä islamilaisia ryhmittymiä. Kranaatinheittimien ja panssariajoneuvojen käyttöikä on kymmeniä vuosia, ja Qatar on maa, jonka toimia tulevaisuudessa on mahdotonta ennakoida. 
Euroopan unionin maat ovat viime vuosina myöntäneet runsaasti vientilupia Qatariin. Useissa tapauksissa EU-maat ovat kuitenkin myös evänneet Qatariin suuntautuvia vientilupahakemuksia. Tämä kertoo siitä, että EU:n laajuisestikin Qatar katsotaan maaksi, jonne aseiden vieminen on kyseenalaista. Tässä tilanteessa Suomen rauhanrakentamista ja ihmisoikeuksia korostavan ulkopoliittisen linjan mukaista on, että valtioneuvosto ja puolustusministeriö eivät myönnä asevientilupaa kranaatinheitinten ja panssariajoneuvojen viennille Qatariin, mikäli Patria tällaista vientilupaa hakee. 
Viitteet:- https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204002304576627000922764650 - http://www.newsweek.com/qatar-support-worst-worst-libya-must-end-646280 - https://www.theguardian.com/world/2011/apr/14/libya-rebels-weapons-qatar "Qatar is secretly supplying anti-tank weapons to the Libyan rebels as part of its strategy of working to overthrow the Gaddafi regime, it has emerged." - https://www.theguardian.com/world/2016/jun/06/arab-states-almost-double-small-arms-imports-report - https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000001165609.html - https://www.is.fi/kotimaa/art-2000001128008.html - https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/qatar - https://www.nytimes.com/2017/08/10/opinion/qatar-saudi-arabia-extremism.html - http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40246734 - http://www.newsweek.com/qatar-support-worst-worst-libya-must-end-646280 - https://saferglobe.fi/wp-content/uploads/2017/10/SaferGlobepolicy_brief_2-2017_suomen_asevienti_2002-2016.pdf - https://yle.fi/uutiset/3-9081792 - https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2017/qatar 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Katsooko hallitus, että Jemenin sisällissotaan osallistunut, ihmisoikeuksia polkeva ja laittomaan asekauppaan sekaantunut Qatar on Suomelle sopiva panssariajoneuvojen ja kranaatinheitinten vientikohde ja 
jos panssariajoneuvoille ja kranaatinheittimille myönnetään vientilupa Qatariin, millä keinoin hallitus aikoo varmistaa, että näitä puolustustarvikkeita ei myöhemmin käytetä humanitaarisen lain vastaisesti tai myydä luvattomasti eteenpäin? 
Helsingissä 18.12.2017 
Maarit
Feldt-Ranta
sd
Viimeksi julkaistu 19.12.2017 15:57