Kirjallinen kysymys
KK
585
2018 vp
Reijo
Hongisto
sin
Kirjallinen kysymys oppilaiden oikeudesta osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin
Eduskunnan puhemiehelle
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan joidenkin koulujen joulujuhlissa ei enää lauleta virttä numero 21 (Enkeli taivaan lausui näin). Virren laulamisesta on luovuttu, koska suurin osa niiden koulujen oppilaista kuuluu muuhun kuin kristinuskon uskontokuntaan tai ei kuulu kirkkoon lainkaan. Virressä mainitaan mm. sanat Herramme Kristus, Jumalan poika ja Jeesus. 
Tämä perinteinen jouluvirsi on kuulunut koulujen joulujuhlaan 1860-luvulta lähtien samoin kuin suvivirsi koulujen kevätjuhliin. Moni oppilas haluaisi laulaa näitä virsiä edelleen osana omaa uskonnollista kasvatustaan ja vakaumustaan, mutta se ei ole enää mahdollista kaikissa kouluissa, sillä osa opettajista ja rehtoreista on kieltänyt näiden virsien laulamisen. 
Kiellot ovat herättäneet vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Keskustelijat kysyvät, mikä oikeus opettajalla taikka koulun rehtorilla on estää lasta julistamasta omaa vakaumustaan. Jos koulussa on oppilaita, joille tämä ei sovi, niin millä perusteella asia kielletään heiltä, joille se sopii ja jotka sitä haluavat? Keskusteluissa on noussut esille myös selvä syrjintä. On kysytty, syrjivätkö kiellon asettaneet opettajat ja rehtorit niitä oppilaita, jotka haluavat julkituoda myös koulussa omaa kristillistä vakaumustaan. 
Keskustelu on laajentunut lauluista pukeutumiseen. Moni julkituo uskonnollisen vakaumuksensa myös pukeutumalla esimerkiksi hiukset peittävään huiviin taikka huntuun. Kun osa opettajista kieltää kristillisten virsien laulamisen, niin laajentavatko kristilliset virret kieltäneet opettajat kieltoaan myös pukeutumiseen niin, että he kieltävät koulussaan myös nämä huivit ja hunnut? Jos eivät laajenna, heidän toimintansa voidaan tulkita kristillisiä arvoja syrjiväksi, sillä ei ole oikein ja oikeudenmukaista asettaa kieltoja valikoiden. Yhdenvertaisen kohtelun kannalta on tärkeää, että kaikkia oppilaita kohdellaan kaikissa asioissa samalla tavalla. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko asiassa vastuullinen valtioneuvoston jäsen tietoinen, että joissakin kouluissa on oppilaita kielletty laulamasta perinteistä joulu- ja suvivirttä ja tällä tavalla asetettu kristinuskoa tunnustavat oppilaat muita uskontoja tunnustavien oppilaiden kanssa eriarvoiseen asemaan ja  
mihin toimiin vastuullinen ministeri ryhtyy varmistaakseen sen, että jokaisella oppilaalla on yhdenvertaiset mahdollisuudet julkisesti tunnustaa omaa uskonnollista vakaumustaan? 
Helsingissä 23.1.2019 
Reijo
Hongisto
sin
Viimeksi julkaistu 23.1.2019 16:29