Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.15

Kirjallinen kysymys KK 586/2020 vp 
Jussi Wihonen ps 
 
Kirjallinen kysymys koronakaranteenien toimeenpanosta, valvonnasta ja tiedottamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Koronatartuntojen määrä on kesän suvantovaiheen jälkeen lähtenyt nousuun. Erityisesti ulkomailta palaavien joukossa tartuntojen määrä on ollut suuri. Esimerkiksi eräällä Turkuun Pohjois-Makedoniasta saapuneella lennolla oli peräti 26 todettua tartuntaa 157 matkustajan joukosta. Karanteenisuosituksen ohittava matkailija tartuttaa julkisessa liikenteessä, ravintoloissa ja yleisötapahtumissa.  

Koska matkustus- ja karanteenisuositusten vapaaehtoisuus ei ole toiminut, päätettiin sosiaali- ja terveysministeriössä testata kaikki riskimaista matkanneet ja asettaa heidät 14 päivän karanteeniin. Päätöstä perusteltiin tartuntatautilain nimissä, mutta sen toteutus herättää paljon kysymyksiä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan karanteenipäätöksen tekee aina kunnan tartuntataudeista vastaava virkalääkäri. Valvonnan tekisi kunta, sairaanhoitopiiri tai aluehallintovirasto. Kuntien vastuu kasvaisi siis entisestään ja eri alueilla voitaisiin tehdä erilaisia päätöksiä. Esimerkiksi maskisuosituksissa Turussa on otettu oma suositus käyttöön, vaikka valtakunnallista suositusta ei ole annettu, samoin Itä-Suomen yliopistossa. Jos eri kunnissa ja maakunnissa tulee voimaan erilaisia suosituksia, olisi hyvä, jos niistä voitaisiin tiedottaa mahdollisimman tarkasti. Monelle voi olla jopa epäselvää, missä sairaanhoitopiirissä itse asuu.  

Linjaus on herättänyt myös kysymyksiä lääkäreiden keskuudessa. Kun karanteenin voi määrätä vain tartuntatautilääkäri, herää kysymys resurssien ja henkilökunnan riittävyydestä. Väkimäärältään pienemmissä maakunnissa tartuntatautilääkäreiden määrä voidaan laskea yhden käden sormilla.  

Kansalaisten osalta olisi hyvä, että tärkeistä suosituksista ja rajoituksista tiedotettaisiin oikea-aikaisesti ja oikea tieto välittyisi ajankohtaisesti.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mikä on toimivaltainen viranomainen koronakaranteenimääräyksistä päätettäessä, 
miten varmistetaan karanteenin valvonnasta ja määräämisestä vastuussa olevan henkilökunnan riittävyys, 
antaako hallitus valtakunnallista suositusta vai jääkö tiedottaminen ja koronan valvonta täysin kuntien, sairaanhoitopiirien tai aluehallintovirastojen vastuulle ja 
miten hallitus aikoo jatkossa toimia, jotta kansalaisille saataisiin väitettyä mahdollisimman selvää viestiä suosituksista ja rajoituksista niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin? 
Helsingissä 13.8.2020 
Jussi Wihonen ps