Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.24

Kirjallinen kysymys KK 586/2021 vp 
Jenni Pitko vihr 
 
Kirjallinen kysymys vähäpäästöisen liikenteen hinnoittelusta

Eduskunnan puhemiehelle

Osana Suomen toimia ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi myös liikeenteen päästöjen tarkastelu ja vähentäminen ovat tärkeässä osassa. Liikenteen osalta on huomioitava, että Suomen valtio omistaa merkittäviä liikenneyhtiöitä, kuten VR:n ja Finnairin. 

Lentoliikenne on matkasuoritetta kohden erittäin korkeapäästöinen liikkumisen muoto. Lentoliikenteen päästöt Suomen liikenteen kokonaispäästöistä ovat pieni osa kokonaisuutta, mutta myös lentoliikenteen määrä Suomen sisäisessä liikkumisessa on verraten pieni. 

Henkilöjunaliikenne puolestaan voidaan laskea täysin päästöttämäksi, ja se on täten samalla matkalla merkittävästi ekologisempi valinta verrattuna muihin liikkumisen muotoihin, myös ja etenkin lentoliikenteeseen. 

Päästövähennyksiä tavoitellessaan valtio pyrkii ohjaamaan kansalaisia kohti vähäpäästöisempiä valintoja ja käyttäytymistä. Tämä ei kuitenkaan nykyisellään aina toteudu esimerkiksi liikenteen hinnoittelussa. On tilanteita, joissa Finnairin lentomatkan hinta samalla välillä alittaa VR:n junamatkan hinnan, toisinaan jopa suuresti. 

Lentoliikenteen matalia hintoja selittää osittain valtion rahallinen tuki pienemmille lentokentille kohdistuvaan lentoliikenteeseen. Lisäksi iso merkitys on sillä, että toisin kuin muilla liikennemuodoilla lentoliikenteen polttoaine on verovapaata, ja täten lentoliikennettä verotetaan muita liikennemuotoja vähemmän. 

Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on ongelmallista ja ristiriitaista, että Suomen valtion omistamien yhtiöiden osalta vähäpäästöinen liikennemuoto voi olla kalliimpi kuin ilmastoa vahvasti kuormittava valinta. Kestävän yhteiskunnan kannalta vähäpäästöisen valinnan tulisi olla aina halvempi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus tekee, jotta liikenteessä ja etenkin valtionyhtiöiden osalta hinnoittelu tukee vähäpäästöisten vaihtoehtojen valintaa? 
Helsingissä 25.10.2021 
Jenni Pitko vihr