Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.19

Kirjallinen kysymys KK 588/2016 vp 
Satu Taavitsainen sd 
 
Kirjallinen kysymys toimeksiannoista maksettavista työkorvauksista

Eduskunnan puhemiehelle

Sanoma Media Finland on ottanut  käyttöönsä  freelancer-toimintaperiaatteen  Helsingin Sanomien ja muiden lehtien jakamista varten. Tämä tarkoittaa sitä, että jakajat eivät ole Sanoma Median työntekijöitä eivätkä myöskään yrittäjiä. Heille maksetaan työkorvaus, joka ei sisällä työnantajamaksuja eli sosiaaliturva- ja eläkemaksuja. Tällä tavalla ihmiset joutuvat tekemään työtä vailla työsuhdetta, vailla työterveyshuoltoa, irrallaan työyhteisöstä, vailla palkkaan perustuvaa sosiaaliturvaa ja vailla kertyvää eläkettä.  

Tällainen toiminta on yleistymässä. Tämän vuoden alussa 53 000 ihmistä sai verottajalta freelance-verokortin. Verohallinnon viimeisimmässä ohjeessa 4.4.2016 verottaja höllensi palkan ja työkorvauksen tulkintaansa tarkoituksenaan lisätä, että toimeksiannoista maksettavia suorituksia voitaisiin yhä useammin maksaa työkorvauksena eikä palkkana. 

Näin toimivien yritysten tarkoituksena on välttää työnantajamaksuja. Tämä tuo epäreilua kilpailua yritysten välille ja saa aikaan sen, että asianmukaisesti toimivat yritykset häviävät kilpailutuksia ja joutuvat irtisanomaan työntekijöitään. Kuitenkin lehtien jakaminenkin on toimiala, jossa kuuluu noudattaa TES:n mukaista palkkaa.  

Verohallinnon työmenettelyohjeen mukaan freelance-verokortti on tarkoitettu niille, joilla on useita lyhytaikaisia työsuhteita. Kuitenkin on käynyt ilmi, että esimerkiksi toimistosihteeri on saanut verottajalta mahdollisuuden toimia freelancerina, vaikka hän on ollut useita vuosia säännöllisessä, tavanomaisessa toimistotyössä tehden työtä useammalle työnantajalle. Eli verottaja linjaustensa myötä antaa freelance-verokortin aina kun henkilö sanoo, ettei ole vakituisessa päätyössä, vaan tulot kertyvät monelta maksajalta samanaikaisesti.  

Yhteiskunnan ja ihmisten kannalta parempi vaihtoehto olisi, että työn teettäjä aina maksaa palkkaa ja verohallinto antaa työntekijälle tarvittaessa useamman palkkaverokortin, jossa tuloraja on jaettu useammalle maksajalle, tai sivutuloverokortin.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten valtiovarainministeri aikoo puuttua yhä yleistyvään työkorvauksen maksamiskäytäntöön palkan maksamisen sijaan, 
pitääkö valtiovarainministerin mielestä työtä tekeville ihmisille maksaa asianmukainen palkka työnantajamaksuineen ja saada kaikenlainen vilunki ja ihmisten hyväksikäyttö loppumaan, 
ovatko valtiovarainministeri ja verohallinto halunneet tietoisesti luoda Suomeen toimintamallin, jossa on mahdollista kiertää työnantajamaksuja, vai onko kyseessä välinpitämättömyys ihmisten tulevaisuudesta ja toimeentulosta,  
aikooko valtiovarainministeri suistaa ihmiset eläkkeellä köyhyyteen, kun heille ei kerry eläkettä tekemästään työstä,  
mitä valtiovarainministeri aikoo tehdä, jotta verohallinto tiukentaa linjaansa ja  
miten valtiovarainministeri aikoo puuttua siihen, että työnantajat hoitavat jatkossa työnantajavelvoitteensa ja maksavat työsuhteista ennakonpidätyksen lisäksi myös työnantajamaksut? 
Helsingissä 17.11.2016 
Satu Taavitsainen sd