Viimeksi julkaistu 27.11.2021 14.46

Kirjallinen kysymys KK 606/2017 vp 
Sami Savio ps 
 
Kirjallinen kysymys huumerikollisuuden ja huumeiden katukaupan vastaisen työn toimintaedellytyksistä ja taloudellisista resursseista

Eduskunnan puhemiehelle

Vaikka internet on tehnyt huumeiden hankkimisesta aiempaa helpompaa, muodostaa netissä tapahtuva huumausainekauppa vain yhden kaupantekokanavan. Myös huumausaineiden katukauppa on muuttunut entistä avoimemmaksi ja aiheuttaa jatkuvia järjestyshäiriöitä. Erityisesti nuorten tekemiin väkivaltarikoksiin liittyy usein alkoholia, huumeita tai niiden sekakäyttöä. Esimerkiksi Suomen oloissa varsin poikkeuksellista, Tampereen Särkänniemen parkkipaikalla vuonna 2017 käytyä joukkotappelua on tutkittu muun muassa törkeänä pahoinpitelynä, ryöstönä ja huumausainerikoksena. 

Vuonna 2016 Pirkanmaalla kirjattiin 2 320 huumausainerikosta, missä on yli viidenneksen kasvu kahden vuoden takaiseen verrattuna. Pirkanmaalla alaikäisten tekemät huumausainerikokset ovat peräti kaksinkertaistuneet neljän vuoden takaiseen verrattuna. Kun yksi poliisipartio teki syyskuun 2017 kuluessa 126 tuntia kenttävalvontaa alueella, paljastui 5 törkeää huumausainerikosta, 14 tavallista huumausainerikosta, 21 käyttörikosta ja monia muita rikoksia. Lisäksi takavarikoitiin useita kiloja huumausaineita ja satoja pillereitä. Vaikka asiantuntija-arvioiden mukaan kyseessä on vain jäävuoren huippu, saadut kokemukset osoittavat, että huumausainerikollisuuden valvontaan ja ennaltaehkäisyyn on syytä ja kannattaa satsata. 

Valtiovarainvaliokunta on myöntänyt vuodelle 2018 lisämäärärahan huumausaineiden katukaupan valvontaan. Suurin osa huumausaineiden käyttörikoksista jää silti jatkossakin piilorikollisuudeksi, sillä resursseja niiden katukaupan valvontaan ja muiden huumausainerikosten paljastamiseen ei ole läheskään riittävästi. 

Hallituksen tulee turvata pikaisesti poliisin ja muiden viranomaisten taloudelliset resurssit ja parantaa niiden toimintaedellytyksiä huumausainerikollisuuden saamiseksi kuriin ja huumeiden katukaupan ennalta ehkäisemiseksi. Tämä vaikuttaisi samalla myönteisesti yleisten alueiden turvallisuuteen ja kansalaisten kokemaan yleiseen turvallisuudentunteeseen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka hallitus aikoo varmistaa poliisille ja muille viranomaisille riittävät taloudelliset resurssit ja toimintaedellytykset huumausainerikollisuuden ja huumeiden katukaupan vastaiseen tärkeään työhön? 
Helsingissä 20.12.2017 
Sami Savio ps