Viimeksi julkaistu 27.11.2021 16.51

Kirjallinen kysymys KK 606/2020 vp 
Timo Heinonen kok ym. 
 
Kirjallinen kysymys kevytautolainsäädännön voimaantulosta

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunta päätti 18.12.2018 kevytautojen käyttöönoton mahdollistavasta lainsäädännöstä. Lainsäädännön oli määrä tulla voimaan marraskuussa 2019. Viime syksynä istuva hallitus kuitenkin päätti lykätä vuodella kevytautolakien voimaantuloa. Vuoden lisäaikaa perusteltiin muun muassa sillä, että kevytautolaki vaatisi pieniä lainsäädännöllisiä muutoksia, jotta se olisi yhdenmukainen EU-lainsäädännön kanssa.  

Nyt lisäaika on lähes käytetty. Hankkeen etenemisestä ei kuitenkaan ole saatu tietoa. Hiljaisuus hankkeen ympärillä herättääkin huolen siitä, onko vuoden lisäaika käytetty tehokkaasti ja onko lainsäädäntö tulossa voimaan suunnitellusti marraskuussa 2020.  

Monessa perheessä tietoa lainsäädännöstä odotetaan hartaasti. Osalla kevytauto on ollut pihassa jo vuoden päivät odottaen lain voimaantuloa, ja osassa perheitä on taas jääty odottamaan lainsäädännön selkiytymistä ennen suurten ostosten tekoa. Olisikin erittäin tärkeää, että hankkeen vaiheista kerrottaisiin julkisuuteen avoimesti ja oikea-aikaisesti.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Tuleeko kevytautot mahdollistava lainsäädäntö voimaan marraskuussa 2020,  
miten vuoden lisäaika on käytetty hyväksi ja  
onko hallitus suunnittelemassa kevytautolainsäädännön perumista? 
Helsingissä 24.8.2020 
Timo Heinonen kok 
 
Jukka Kopra kok