Viimeksi julkaistu 27.11.2021 13.57

Kirjallinen kysymys KK 609/2016 vp 
Krista Mikkonen vihr 
 
Kirjallinen kysymys oikeudesta Suomen sosiaaliturvaan ulkomailta palaamisen jälkeen

Eduskunnan puhemiehelle

Suomalaiseen sosiaaliturvaan on oikeutettu täällä vakinaisesti asuva henkilö, jolla on Suomessa varsinainen asunto. Sosiaaliturvaan ei ole oikeutettu ulkomaille vakinaisesti muuttava henkilö. Vakinaiseksi muutto lasketaan, mikäli henkilö oleskelee ulkomailla yli vuoden. 

Ulkomaille muutosta ja tilapäisestä oleskelusta ulkomailla on ilmoitettava Kelaan, joka tekee päätöksen siitä, onko henkilö oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan. Oletuksena on, että ulkomaille muuttava henkilö tietää etukäteen, kuinka kauan hänen oleskelunsa kestää. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Etukäteen Kelalle ilmoitettu paluupäivä voi käytännössä muuttua monista syistä. 

Kela edellyttää ilmoitusta myös paluusta kotimaahan. Jos tämä ilmoitus kuitenkin jää syystä tai toisesta tekemättä ja henkilön yli vuoden mittaiseksi arvioitu oleskelu ulkomailla päättyykin aikaisemmin, on mahdollista syntyä tilanne, jossa henkilö ei ole oikeutettu minkään maan sosiaaliturvaan. Henkilön on mahdollista hakea muutosta päätökseen Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta, joka voi kuitenkin hylätä vaatimuksen. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko syytä selkeyttää Kelan ohjeistusta ulkomailla asumisesta sellaisten tilanteiden välttämiseksi, joissa henkilö jää kokonaan sosiaaliturvan ulkopuolelle? 
Helsingissä 24.11.2016 
Krista Mikkonen vihr