Viimeksi julkaistu 27.11.2021 17.25

Kirjallinen kysymys KK 609/2021 vp 
Päivi Räsänen kd 
 
Kirjallinen kysymys valtioneuvoston virkatehtäviin liittyvistä alkoholilaskuista

Eduskunnan puhemiehelle

Valtioneuvon kanslia on kertonut pääministeri Marinin noin 900 euron alkoholilaskujen liittyneen pääministerin virkatehtäviin. Kustannukset olivat kertyneet tilanteissa, joissa sdp-taustaiset poliittiset päättäjät olivat kokoontuneet pääministerin virka-asunnolle Kesärantaan hallitustyöskentelyä varten. Pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja huolehtii valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta. Näistä virkatehtävistä oli pääministerin mukaan kysymys myös mainituissa tilanteissa. Suomessa on yleisesti ottaen alkoholin käytön suhteen nollatoleranssi työpaikoilla, mikä tarkoittaa sitä, että työtehtäviä suoritettaessa ei käytetä alkoholia. Työntekijä voi joutua jopa irtisanotuksi esiintyessään alkoholin vaikutuksen alaisena, mikäli hän ei reagoi huomautuksiin.  

Alkoholin väärinkäyttö on yksi yleisimmistä työnantajan käyttämistä syistä irtisanoa työsopimus. Helsingin hovioikeuden ratkaisun mukaan (dnro S 18/964, 17.6.2020) Helsingin yliopistolla oli oikeus irtisanoa toimistosihteerinsä, joka oli työpaikallaan alkoholin vaikutuksen alaisena eikä ollut reagoinut varotuksiin. Hovioikeuden tuomio on linjassa vallitsevan oikeuskäytännön kanssa. Myös käräjäoikeus oli päätynyt samaan lopputulokseen. Oikeuskäytäntö on vakiintunutta alkoholin väärinkäyttötapauksissa.  

On tärkeää, että valtion kannalta merkityksellisiä tehtäviä hoidetaan hyväksi koetun päihteiden nollatoleranssin oloissa. Toki pienet alkoholimäärät esimerkiksi ruokailun yhteydessä eivät johda päihtymykseen ja saattavat kuulua vieraanvaraisuuteen vaikkapa vastaanotettaessa ulkomaisia valtiovieraita. Korkeissa päättävissä asemissa olevien on kuitenkin tärkeää näyttää hyvää esimerkkiä siinä, että päihteiden käyttö ei kuulu virkatehtäviin eikä työaikaan.  

Valtioneuvoston kanslian mainitsemat virkatehtävissä aiheutuneet alkoholilaskut on kustannettu verovaroin. Mikäli alkoholin käyttö olisi tapahtunut vapaa-ajan viettoon kuuluvissa tilanteissa, niiden pitäisi kuulua käyttäjien itsensä kustannettaviksi.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko pääministeri tarkentaa valtioneuvoston käytänteiden ohjausta niin, että kansalaiset voivat luottaa siihen, että hallituksen virkatehtävät hoidetaan samojen päihteettömyyden periaatteiden mukaan, jotka on yleisesti otettu käyttöön suomalaisessa työelämässä? 
Helsingissä 29.10.2021 
Päivi Räsänen kd