Kirjallinen kysymys
KK
613
2016 vp
Ari
Jalonen
ps
Kirjallinen kysymys afrikkalaisen sikaruton leviämisen estämisestä
Eduskunnan puhemiehelle
Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen, villisikojen sekä mini- ja mikrosikojen verenvuotokuumetauti, jonka aiheuttaa asfivirus. Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu Suomessa, mutta tautia esiintyy Suomen lähialueilla, ja uhka sen leviämisestä Suomeen on kasvanut. Taudin leviäminen Suomeen aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle, kun eläimiä jouduttaisiin hävittämään, tiloja saneeraamaan ja kansainvälinen kauppa pysähtyisi.  
Afrikkalainen sikarutto on levinnyt EU-alueella vastustustoimista huolimatta. Tautia ovat levittäneet mm. villisiat, sikojen kuljetukset ja virusta sisältävän ruokajätteen tai rehun syöttö sioille. Leviäminen on mahdollista myös muita teitä, esimerkiksi viruksen saastuttaman eläinten- tai rehunkuljetuskaluston mukana. Eviran vuonna 2011 julkaisemassa riskiprofiilissa mainitaan tartunnan lähteenä myös infektioalueella matkustaneet ihmiset (tauti ei sairastuta ihmistä). 
Evira on kehottanut noudattamaan tiettyjä varotoimenpiteitä afrikkalaisen sikaruton maahantulon estämiseksi. Ruokajätteen syöttäminen sioille on kielletty Suomessa ja koko EU:ssa. Luonnonvaraisten villisikojen pääsy sikatilojen läheisyyteen on estettävä. Eviran mukaan suurin tartuntariski liittyy siihen, kun eläimiä siirretään uuteen paikkaan ja mahdollisesti sairas eläin päätyy terveiden eläinten keskuuteen — tästä syystä sisämarkkinakaupalle ja maahantuonnille asetettuja rajoituksia on tärkeää noudattaa. 
Tautia aiheuttava asfivirus kestää lämpöä ja happamuutta ja voi levitä kuumentamattomien rehujen mukana. Taudin leviämisen ehkäisemiseksi tautialueilta ei tule tuoda Suomeen kuumentamattomia rehuja, kuten säilörehua ja heinää sekä tuoresäilöttyä tai käsittelemätöntä satoa, tuotantoeläinten tai riistan ruokintaan.  
Kaikki Suomen rajojen ulkopuolelta tulevat sikojen kuljetukseen käytettävät ajoneuvot on puhdistettava ja desinfioitava Suomessa ennen uutta kuljetusta. EU:n ulkopuolisista maista tulevat eläinten, rehun ja tavaroiden kuljetusajoneuvot on lastin purkamisen jälkeen pestävä ja desinfioitava. 
ASF:n takia perustetuilta rajoitusalueilta (Puolassa ja Baltian maissa) on kiellettyä tuoda villisian osia, villisianlihaa tai villisian lihatuotteita Suomeen. Evira suosittelee, ettei Suomeen tuoda villisianlihaa eikä siitä valmistettuja elintarvikkeita Baltian maista tai Puolasta rajoitusalueiden ulkopuoleltakaan. Niistä EU:n ulkopuolisista maista, joissa afrikkalaista sikaruttoa esiintyy, on sianlihaa sisältävien elintarvikkeiden tuonti kokonaan kielletty. 
Varotoimista huolimatta on olemassa riski, että heikoin lenkki pettää. Asfiviruksen leviäminen Suomeen on estettävä kaikin käytettävissä olevin keinoin. Virus voi levitä myös jotain odottamatonta reittiä pitkin, esimerkiksi hevostilojen tai kanaloiden kautta — kuulemani mukaan yhdelle hevostilalle oltiin tuomassa heinää, jossa oli villisian karvoja. 
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten ministeri varmistaa sen, että afrikkalainen sikarutto ei leviä Suomeen esimerkiksi ulkomailta tuodun heinän mukana ja  
ovatko Eviran asettamat varotoimet riittäviä tartuntojen ehkäisemiseksi? 
Helsingissä 25.11.2016 
Ari
Jalonen
ps
Viimeksi julkaistu 28.11.2016 15:19