Viimeksi julkaistu 3.5.2021 17.47

Kirjallinen kysymys KK 616/2017 vp 
Olli-Poika Parviainen vihr 
 
Kirjallinen kysymys toimeentulotuesta ja vahingonkorvauksista

Eduskunnan puhemiehelle

Toimeentulotuen saajan aineettomista vahingoista saadut korvaukset katsotaan henkilön tuloiksi. Toimeentulotukilain mukaan kaikki vähäistä suurempi tulo on käytettävä elämiseen. Nykyinen toimeentulolaki kohtelee epäoikeudenmukaisesti onnettomuuksien ja rikosten uhreja. 

Vaikka toimeentulotuki onkin viimesijainen tukimuoto, se ei saisi johtaa epäinhimillisiin tilanteisiin, joissa henkilön saamat haitta- ja kärsimyskorvaukset lasketaan tuloksi. 

Toimeentulotukea tulisi tarkastella ensisijaisesti osana sosiaaliturvajärjestelmää ja suuremmillekin uudistuksille olisi tarvetta, mutta myös yksittäisiin epäkohtiin on syytä puuttua. Toimeentulotuen siirto Kelaan helpottaa aiemmin kuntatasolle jääneeseen ilmiöön puuttumista ja tuomista esiin sekä mahdollistaa tilanteen yleisyyden ja kokonaiskuvan paremman arvioinnin. Samalla on syytä harkita, tarvitaanko lakimuutosta, jotta suhtautumisessa vahingonkorvauksiin saataisiin toimeentulotuen osalta reilut ja valtakunnallisesti yhdenmukaiset käytännöt. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus selvittää mahdollisuutta luokitella vahingonkorvaukset tuloiksi, jotka eivät vaikuta toimeentulotukeen ja  
millä aikataululla mahdollinen lakimuutos on odotettavissa? 
Helsingissä 12.1.2018 
Olli-Poika Parviainen vihr