Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

KK 616/2018 vp

Viimeksi julkaistu 1.2.2019 14.47

Kirjallinen kysymys KK 616/2018 vp Kirjallinen kysymys reseptilääkkeiden jatkuvasta saatavuudesta

LasseHautalakesk

Eduskunnan puhemiehelle

Sairastavalle tai muuten säännöllistä lääkitystä tarvitsevalle reseptilääkkeiden häiriötön ja turvattu saatavuus on hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. Monille lääkkeitä tarvitseville sopii vain tietty yksittäinen lääkevalmiste. Syynä voi olla esimerkiksi allergia tai muut syyt, joiden vuoksi vaihtoehtoiset tai korvaavat lääkevalmisteet eivät tule kysymykseen. Näille ihmisille tietyn lääkevalmisteen saatavuus kaikissa tilanteissa on täysin välttämätöntä terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lääkkeiden toimitushäiriöt voivat pahimmillaan johtaa vakavaan sairastumiseen ja uhkaan terveydelle.  

Reseptilääkkeiden saatavuuden katkokset eivät vaikuta olevan satunnaisia tai yksittäisiä, vaan monet kansalaiset ympäri Suomea ovat joutuneet kokemaan ajoittaisia tai jatkuvia ongelmia tarvitsemiensa lääkkeiden saatavuudessa. Tällä hetkellä esimerkiksi Nitrofur-C 75 mg kalvopäällysteisenä tablettina ei ole saatavilla mistään Suomen apteekista tai verkkoapteekista. Lääke on joillekin potilaille ainoa mahdollinen lääke virtsatietulehdusten hoitoon. Tällä hetkellä lääkettä tarvitseville ei ole mistään saatavilla varmaa tietoa siitä, milloin sitä taas löytyy apteekkien hyllyltä. 

Lääkevalmistajien ja jakeluverkon jäsenten sekä Suomen lääkejakelua valvovien viranomaisten on otettava jakelu- ja saatavuuskatkokset vakavasti, ja niillä on oltava käytössään keinot puuttua havaittuihin jakeluongelmiin. Lääkejakelun katkottomuus on erittäin tärkeä huoltovarmuuskysymys, jonka pitäisi olla kunnossa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Seuraako ja valvooko hallitus reseptilääkkeiden saatavuutta suomalaisissa apteekeissa ja  
mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä varmistaakseen reseptilääkkeiden saatavuuden kaikissa tilanteissa ja joka puolella Suomea? 
Helsingissä 1.2.2019 
LasseHautalakesk